Uchwały nr 863-865/XI/2022

z dnia 24.11.2022
w sprawach osobowych: skreślenie z listy radców prawnych