Uchwały nr 876-877/XI/2022

z dnia 19.12.2022
w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie