Uchwały nr 879-928/2023

z dnia 12.01.2023
w sprawach osobowych: zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej