Uchwały nr 954-956/XI/2023

z dnia 12.01.2023
w sprawach osobowych:  umorzenie części opłaty za aplikację radcowską