Uchwała nr 959/XI/2023

z dnia 12.01.2023
w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych