Uchwały nr 983-984/XI/2023

z dnia 11.05.2023
w sprawach osobowych: skreślenie z listy radców prawnych