Uchwały nr 991-1040/XI/2023

z dnia 22.06.2023
w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie