Uchwały o nr. 812-840/X/2018

z dnia 06.11.2018

w sprawach osobowych: wpis na listę aplikantów radcowskich