Uchwały od nr 171-174/XI/2020

z dnia 17.11.2020

w sprawach osobowych: sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwałach o wpisie na listę aplikantów radcowskich