Uchwały od nr 193-194/XI/2020

z dnia 29.12.2020

w sprawach osobowych: umorzenie zaległości z tytułu składki członkowskiej