Uchwały od nr 27-30/XI/2020

z dnia 16.07.2020

w sprawach osobowych: zmiana patrona dla aplikantów radcowskich