Uchwały od nr 79-81/XI/2020

z dnia 19.09.2020

w sprawach osobowych: skreślenie z listy aplikantów radcowskich