Menu

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Jeżowskiej nawiąże współpracę

Dodana przez | ,

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Jeżowskiej nawiąże współpracę z Prawnikiem/Aplikantem Radcowskim/Radcą Prawnym.
Szczegóły współpracy w ogłoszeniu poniżej.

ogłoszenie prawnik, aplikant radcowski, radca prawny

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: jezowska@dalkowska-jezowska.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: “Współpraca”)

Oferta pracy Delegatury CBA w Szczecinie

Dodana przez |

Delegatura CBA w Szczecinie poszukuje kandydatów do służby w CBA, którzy są absolwentami studiów prawniczych, magisterskich, specjalizujących się w prawie karnym, cywilnym lub handlowym (ukończona aplikacja lub III rok będzie dodatkowym atutem), których wyróżnia: zdolność umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia zawodowego, duży potencjał intelektualny, otwarty umysł, uczciwość, poczucie odpowiedzialności i dyspozycyjność.

Przyszłym funkcjonariuszom CBA oferujemy:

możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej, kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego, stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania (od kwoty około 2.850 zł netto plus możliwość uzyskania dodatku do najmu w przypadku braku własnego mieszkania).

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy) na adres: Delegatura CBA w Szczecinie ul. Żołnierska 4D)

Więcej informacji na stronie:

http://bip.cba.gov.pl/bip/nabor-do-sluzby/118,dok.html

Konkurs- nabór na bezpłatne szkolenie

Dodana przez |

Bezpłatne szkolenie 60h dla absolwentów prawa- grupa IV OSTATNIA ➡️Ekspert ds. monitoringu prawa krajowego.

Stowarzyszenie „Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie” , Nr KRS 376181, z siedzibą w (03-750) Warszawa, zwane dalej „ZPP”, jako beneficjent w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Na straży dobrego prawa” realizowanego w ramach działania 2.16 (Usprawnienie procesu stanowienia prawa) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 20120 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

– OGŁASZA NABÓR OSÓB NA BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA MONITORINGU PRAWA KRAJOWEGO (opracowywania stosownych opinii/ekspertyz w tym zakresie).

Kandydat musi spełniać następujące warunki:
1. ukończone studia prawnicze max. do 3 lat wstecz licząc od daty ogłoszenia naboru
2. min. roczne doświadczenie pracy (dowolne miejsce)
3. wiedza i doświadczenie z obszaru swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości i edukacji cyfrowej, w szczególności restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa konsumenta i postępowań odszkodowawczych

Warunkiem formalnym jest złożenie następujących dokumentów:
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2. CV Kandydata
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
4. Oświadczenie o zgodzie:
• Na przetwarzanie danych osobowych
• Wykorzystanie wizerunku
5. Zobowiązanie do podpisania z ZPP umowy o współpracy, w razie zaakceptowania kandydatury na szkolenie.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 24 października 2018 r. do siedziby Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa lub przesłać ich skany na adres poczty elektronicznej e.mail: biuro@zpp.warszawa.pl

Po wstępnej weryfikacji poprawności przedłożonych dokumentów przez Kandydata, przedstawiciel ZPP skontaktuje się z Kandydatem celem umówienia spotkania, na którym zostanie zweryfikowana wiedza Kandydata i doświadczenie.

Po pozytywnej weryfikacji z Kandydatem zostanie podpisana stosowna umowa o współpracy.

Więcej informacji na temat szkolenia, a także WZORY dokumentów na stronie internetowej Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa www.zpp.warszawa.pl

DRUKI można również pobrać na stronie
http://profesorskie.pl/