Informujemy , że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych:

  • na dzień 23 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
  • na dzień 24 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
  • na dzień 25 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego,
  • na dzień 26 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Więcej szczegółów na stronie:  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2020-r

Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-dla-zdajacych-egzamin-adwokacki-i-radcowski-w-terminie-dodatkowym-23-26-czerwca-2020-r