Informacja o terminie egzaminu radcowskiego w 2024 r.

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1166) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych:

  • na dzień 23 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
  • na dzień 24 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
  • na dzień 25 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego,
  • na dzień 26 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2024-r