Menu

Wpis na listę radców prawnych

By |

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Jakub Bogdan Sidorowski złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

dr Przemysław Mijal

Oferta online- kursu prawniczego języka niemieckiego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

By |

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z ofertą kursu online „Deutsch für Juristen” – kursu prawniczego języka niemieckiego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Międzynarodowy rozwój rynku prawniczego powoduje potrzebę i chęć zdobywania nowych umiejętności językowych zarówno przez początkujących w zawodzie aplikantów radcowskich, jak i doświadczonych radców prawnych. Jako czynni prawnicy i praktycy w obszarze lingwistyki, współpracujący na co dzień z klientami niemieckojęzycznymi, dostrzegamy to i wychodzimy temu naprzeciw.

Aktualnie prowadzimy kurs „Deutsch für Juristen” przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Kurs organizowany jest przez Komisję ds. szkolenia zawodowego i cieszy się dużym powodzeniem wśród naszych kolegów i koleżanek z OIRP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową oraz sylwetkami prowadzących (w załączeniu).

Jeżeli nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem, zapraszamy do kontaktu.

szczegóły w załączniku poniżej:

Oferta kursu j. niemieckiego prawniczego OIRP Szczecin

Kurs-języka-niemieckiego-prawniczego-pełna-treść-ogłoszenia_OIRP Szczecin

Wnioski o wpis na listę

By |

Osoby, które z pozytywnym wynikiem zdały egzamin radcowski w 2020 r. informujemy, że na dzień 27 sierpnia br. zaplanowane zostało posiedzenie Rady, na którym będą podejmowane uchwały o wpisie na listę radców prawnych. Wobec powyższego kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 21 sierpnia br.
Wykaz wymaganych dokumentów oraz wysokość i sposób uiszczenia opłaty znajduje się pod linkiem https://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-na-liste-radcow-prawnych/
Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie zostaną rozpoznane w powyższym terminie, ale najwcześniej na kolejnym, wrześniowym posiedzeniu Rady.

Wpis na listę radców prawnych

By |

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Urszula Głod–van de Sanden złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

0