Skip to main content
search
0

Aktualności

Kalendarze na 2023 rok

By

Zapraszamy osoby, które zapisały się na izbowy kalendarz na 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ po odbiór swojego, jeszcze ciepłego egzemplarza.
Kalendarze nie będą wysyłane pocztą, należy je odebrać do dnia 23 grudnia br. Nieodebrane
egzemplarze zostaną rozdysponowane według uznania Izby.

Ankieta dla aplikantów w sprawie przeniesienia części zajęć na platformę szkoleniową e-KIRP

By ,

Szanowni Aplikanci,

W wyniku wprowadzonej w ostatnich dniach przez KRRP zmiany Regulaminu odbywania aplikacji dopuszczono możliwość odbywania części zajęć przewidzianej jej programem w formie e-learningu, rozumianego jako udostępnienie nagrań zajęć do samodzielnego odtworzenia na platformie e-KIRP.

Jako, że to Wy jesteście słuchaczami tych zajęć i beneficjantami wiedzy podczas nich przekazywanej przez wykładowców, a ich finansowanie odbywa się z wnoszonych przez Was opłat za aplikację, przed podjęciem przez Radę decyzji co do przejścia w dopuszczalnym zakresie (max. 20% przewidzianego dla danego rocznika aplikacji wymiaru zajęć) na tą ich formułę chcielibyśmy poznać Waszą opinię na ten temat. W związku z tym zachęcamy do podzielenia się Waszym stanowiskiem poprzez wzięcie udziału w ankiecie. Link do ankiety został wysłany do każdego z aplikantów na adres email.

W związku z zaplanowanym na 24.11.2022 r. spotkaniem Rady OIRP w Szczecinie, prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 23.11.2022 r. do godz. 20:00.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

By

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 ze zm.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • telefon kontaktowy,
  • email,
  • adres korespondencyjny.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Przemysław Mijal

Personalizowane kalendarze ścienne- zamówienia do dnia 22 listopada

By

Koleżanki i Koledzy,

informujemy iż rozpoczęliśmy zapisy na personalizowane kalendarze ścienne na 2023 r. Cena kalendarza obejmuje jedynie rzeczywisty koszt jego produkcji. Minimalny pakiet do zamówienia to 20 sztuk. Z pewnością taki gadżet stanowić będzie trafiony prezent dla członków rodziny czy też klientów kancelarii, pozostając jednocześnie dozwoloną, gdyż realizowaną za pośrednictwem Izby, formą reklamy.
Z uwagi na fakt, iż zamówienia chcemy zrealizować przed Świętami Bożego Narodzenia, zgłoszenia na kalendarze przyjmujemy do dnia 22 listopada do godziny 24:00.
Więcej informacji oraz zapisy pod linkiem:
Personalizowany kalendarz ścienny na 2023r

Niebieski Mikołaj- zapisy do dnia 21 listopada

By

Koleżanki i Koledzy,
informujemy iż rozpoczęliśmy zapisy na coroczną imprezę pod nazwą Niebieski Mikołaj, która w tym roku odbędzie się w dniu 4 grudnia od 13:30 w Pleciudze. Podczas wydarzenia odbędzie się również spektakl „Kraina śpiochów”. Istnieje możliwość zakupu paczki dla dziecka w kwocie 50,00 zł. Maksymalna ilość miejsc, jakimi będziemy dysponować, to 250, przy czym z uwagi na wolę zapewnienia udziału jak największej ilości dzieci przyjmujemy zgłoszenia jedynie jednej osoby dorosłej z rodziny.
Zapisy pod linkiem:
Niebieski Mikołaj
Zachęcamy do udziału !

Orzeczenie Okręgowego Sądy Dyscyplinarnego w Szczecinie

By

W wykonaniu pkt II Orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 5 września 2022 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu Facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

D-OSD-27-22

Nieodpłatna Pomoc Prawna na 2023 rok

By

Działając na podstawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r., (zmienionego uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r., uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. uchwałą Nr 60/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą Nr 112/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy– dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 13 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2023 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Close Menu