Menu

Kancelaria Iwankiewicz, Boczkowska, Bierski s.p. zatrudni radców prawnych i aplikantów radcowskich

By | , ,

Kancelaria Iwankiewicz, Boczkowska, Bierski s.p. zatrudni radców prawnych i aplikantów radcowskich. Oferujemy:

  • możliwość poszerzenia umiejętności zawodowych;
  • nieszablonowe i stymulujące intelektualnie wyzwania dla prawnika;
  • stabilne i przyjazne środowisko pracy oparte na pracy zespołowej, życzliwości oraz uwzględnianiu indywidualnych potrzeb pracownika.

Od kandydatek i kandydatów wymagamy:

  • umiejętności analitycznego i racjonalnego rozwiązywania problemów,;
  • znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie korespondencji oraz bezpośrednich kontaktów.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o przesłanie Państwa  CV i krótkiego listu przewodniego na adres: biuro@ibblegal.pl. lub bezpośrednio do siedziby Kancelarii:
Iwankiewicz Boczkowska Bierski Kancelaria Radców Prawnych sp. p., al. Wojska Polskiego 81, 70 – 481 Szczecin (tel. 91 4891489; 691998886)

Wpis na listę radców prawnych

By |

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Marta Piotrowska złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Kondolencje

By |

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka naszego samorządu
Danuty Kordonowskiej-Głowy

W latach 1991-1995 była członkiem Rady, a w latach 1995-2007 Skarbnikiem Rady.
Od 2008 r. pełniła funkcję Rzecznika OIRP w Szczecinie w Kapitule Funduszu Seniora.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.
Nieustannie zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym, działalnością pozazawodową związana była przede wszystkim z pasją społecznikowską.
Laureatka honorowego tytułu „Kryształowe serce Radcy Prawnego” jako, że Jej działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących,
ubogich i niezaradnych życiowo była powszechnie znana w środowisku radców.

 Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłej Koleżanki
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 07.12.2019 r.
Od godz. 10.00 do godz. 10.30 odbędzie się czuwanie w Kościele pw. Matki Bożej Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej 3 (Wzgórze Hetmańskie).
O godz. 10.30 Msza Święta w intencji zmarłej, po mszy przejazd autokarem na Cmentarz Centralny, na miejsce pochówku.

Inicjatywa w zakresie zmiany zasad podziału składki członkowskiej

By |

W dniu 6 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Przedstawiciele izby szczecińskiej, lubelskiej, gdańskiej, bydgoskiej, białostockiej i wałbrzyskiej, licząc na wsparcie przedstawicieli izby krakowskiej, kieleckiej i łódzkiej, a także innych izb złożyli projekt (Uchwała składkowa z uzasadnieniem) dotyczący zmniejszenia składki aplikantów radcowskich do wysokości 5 zł oraz zmniejszenia przesyłanej części składki radcowskiej do Krajowej Rady do wysokości 15 %. Obecnie przekazuje się na potrzeby Krajowej Rady aż 30 % wszystkich należnych składek od radców prawnych i aplikantów zrzeszonych w izbach, co stanowi ponad 12.000.000 zł. Wnioskodawcy uzasadniają projekt brakiem aktywności Krajowej Rady i jego Prezydium , zbyt dużymi wydatkami osobowymi działaczy na szczeblu krajowym oraz koniecznością wzmocnienia okręgowych izb. Zdaniem wnioskodawców to na potencjale izb opiera się obecnie działalność samorządu i ochrona jego wizerunku, jak i realizacja zadań ustawowych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, a także informatyzacja, doskonalenie zawodowe, integracja środowiskowa i pomoc socjalna.

Zauważamy, że wszystkie inicjatywy organizowane w Izbie szczecińskiej (jak np. Piknik radcowski, rajd rowerowy, Niebieski Mikołaj, Andrzejki, promocja zawodu w radiu i na roll’upach, czy tak chwalone szkolenia online) finansowane są w 100% ze środków Izby. Są to przy tym jedyne przykłady aktywności samorządu z jakimi spotyka się i z których korzysta przeciętny radca. Aktywność samorządu krajowego nie jest zauważalna w żadnym istotnym zakresie. Izba szczecińska odprowadza rocznie do struktur krajowych około 280.000 zł (środki te nie są dystrybuowane w odwrotnym kierunku w istotnym zakresie), a zatem postulowana zmiana pozwoliłaby na zwiększenie środków operacyjnych o kwotę 140.000 zł rocznie, co w sposób niewątpliwy wpłynęłoby na nasze dalsze działania w celu unowocześniania sposobu funkcjonowania Izby, choćby poprzez wdrożenie i upowszechnienie usług e-administracji. Wprowadzenie nowych usług jest kosztochłonne tak pod kątem organizacyjnym jak i osobowym, a wartość składki samorządowej na przestrzeni lat uległa znacznej dewaluacji.  W naszej ocenie zmniejszenie dochodów Krajowej Rady nie wpłynie istotnie na jakość jej funkcjonowania, o ile zostaną podjęte działania w celu zmniejszenia składu osobowego części organów, których funkcjonowanie w sposób istotny obciąża budżet KIRP oraz racjonalizacji wydatków.

0