Menu

XIV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

By |

Ruszyła XIV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów/kandydatek do Nagrody do dnia 31 maja 2021 r.
W tym roku po raz kolejny Kapituła Nagrody wybierze laureata/laureatkę spośród zgłoszonych, zaangażowanych w działalność publiczną osób, doceniając jego/jej szczególne dokonania w podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego.
Nagrodę otrzyma osoba, która działa zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, a w swojej działalności na rzecz dobra publicznego oraz praw człowieka i obywatela wyróżniła się niezłomnością zasad i odwagą cywilną. Od 2021 r. można także zgłaszać do wyróżnienia inicjatywy oraz instytucje spełniające powyższe kryteria.
Zapraszamy do przysyłania zgłoszeń na adres e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl. Dołączamy do wiadomości formularze zgłaszania kandydatur do Nagrody i Regulamin Nagrody, dostępne są one także na stronie www.fdp.org.pl/nagrodawende.
Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie Państwo rozpowszechnić informację o bieżącej edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende wśród członkiń i członków Izby.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Nagrody znajdują się na stronie Fundacji, można uzyskać je także pod numerem tel.881 603 800 lub mailem fundusz.wende@fdp.org.pl. Aktualności związane z Nagrodą są publikowane również na naszym profilu na Facebooku https://bit.ly/3gJP8p7.

XIV_edycja_Nagrody_Wende

Regulamin_Nagrody

Formularz_XIV_Edycja_Nagrody_Wende_Nagroda

Formularz_XIV_Edycja_Nagrody_Wende_wyróżnienie

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji online 12.05.2021 r.” Niezależność prawników-współczesne wyzwania”

By |

Szanowni Państwo,
zapraszamy na konferencję online “Niezależność prawników – współczesne wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się w środę 12 maja br. w godz. 13.00-16.00 CEST na platformie Zoom. Poniżej skrót najważniejszych informacji.

Konferencja  kierowana jest w szczególności do osób wykonujących zawody prawnicze oraz do izb prawniczych ze Środkowej i Wschodniej Europy. Zapraszamy radczynie i radców prawnych, aplikantki i aplikantów radcowskich oraz przedstawicielki i przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych, a także wszystkie zainteresowane osoby. Podczas wydarzenia zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne (języki polski, angielski i rosyjski).Komunikat o webinarium wraz z programem został opublikowany na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/rejestracja-otwarta-konferencja-online-niezaleznosc-prawnikow-wspolczesne-wyzwania/

Organizatorami wydarzenia są: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL, Krajowa Izba Radców Prawnych.

————————————————————————————————————————-

Konferencja online “Niezależność prawników – współczesne wyzwania”

DATA: środa, 12 maja 2021 r.

GODZINY: 13.00-16.00 CEST

MIEJSCE: ONLINE, PLATFORMA ZOOM

REJESTRACJA: https://www.webankieta.pl/ankieta/628574/webinarium-niezaleznosc-prawnikow-wspolczesne-wyzwania-independence-of-lawyers-current-challenges.html

LINK DO WYDARZENIA: otrzymają Państwo mailowo po wypełnieniu formularza rejestracyjnego (proszę też sprawdzić folder spam) – na wskazany w formularzu adres e-mail

JĘZYKI WYDARZENIA: angielski, rosyjski, polski (zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne z/na języki polski, rosyjski i angielski poprzez Zoom)

PUNKTY SZKOLENIOWE: uczestnicy otrzymają 5 punktów szkoleniowych, punkty przyzna OIRP w Warszawie

Wydarzenie jest bezpłatne.

————————————————————————————————————————

ONLINE CONFERENCE: Independence of Lawyers – Current Challenges

DATE:  Wednesday, 12 May 2021

TIME: 13:00-16:00 CEST (Warsaw time, UTC+02:00)

PLACE: ONLINE, ZOOM PLATFORM

REGISTRATION: https://www.webankieta.pl/ankieta/628574/webinarium-niezaleznosc-prawnikow-wspolczesne-wyzwania-independence-of-lawyers-current-challenges.html

ACCESS LINK TO THE EVENT: you will receive the link by email to the email address indicated in the registration form (please check also the spam folder)

LANGUAGES: English, Russian, Polish (simultaneous interpretation to/from Polish, Russian and English will be available via Zoom)

TRAINING POINTS: 5 (five) training points for the participation in the conference, the points will be awarded by the Warsaw Bar Association of Attorneys-at-Law

The event is free of charge.

 

XIII edycja konkursu “Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

By |

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XIII edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który organizowany jest dorocznie przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku.
Od tego roku zmianie ulega formuła Konkursu. W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać do Okręgowych Izb Radców Prawnych kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby.
Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wybiera maksymalnie 3 kandydatów i przedstawia ich Kapitule Konkursu w terminie do 7 czerwca 2021 r. na adres: Krajowa Izba Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa lub elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu.
Termin zgłaszania kandydatur do Izb pozostawiamy do Państwa decyzji, jednak nie powinien być on późniejszy niż 31 maja 2021 r.
Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, którzy wykazali się aktywnością w działalności po bono. Uprzejmie prosimy o zamieszczenie informacji o Konkursie na Państwa stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Poniżej podaję link do informacji www:
https://kirp.pl/krajowa-rada-radcow-prawnych-oglasza-xiii-edycje-konkursu-krysztalowe-serce-radcy-prawnego/

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 6 lipca 2021 r.  Formuła uroczystości wręczenia nagród zostanie dostosowana do sytuacji epidemicznej.
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem KRRP na adres: kirp@kirp.pl.

Formularz zgłoszenia – Kryształowe Serce Radcy Parwnego

Webinarium pt. “Spotkania z Prawnikami Zagranicznymi – USA”

By |

Komisja Zagraniczna OIRP w Gdańsku zaprasza na spotkanie w ramach cyklu spotkań z prawnikami zagranicznymi.

Do udziału zaproszeni są radcowie prawni i aplikanci ze wszystkich Izb, spotkanie odbędzie się na platformie Zoom bez wymogu wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://oirp.gda.pl/aktualnosci/ogolne/spotkania-z-prawnikami-zagranicznymi-usa-12-05-2021-1700-1900/

Językiem spotkania będzie język polski.
Udział w spotkaniu jest punktowany – 2 punkty szkoleniowe za godzinę spotkania.

 

Zastępca radcy prawnego

By |

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie poszukuje kandydata na zastępcę radcy prawnego, wyznaczanego w trybie art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, dla tymczasowo zawieszonego w czynnościach zawodowych, postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego radcy prawnego, prowadzącego działalność w Świnoujściu.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 7 maja br. na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl 

Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Zgłoszenia do udziału w konsultacjach, zmierzających do powołania sądu arbitrażowego

By |

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych zainicjowała m. in. działania zmierzające do zbadania możliwości utworzenia przy KIRP sądu arbitrażowego, umożliwiającego rozstrzyganie sporów także w formule on-line.

Szczegóły znajdują się w piśmie poniżej.
Pismo KRRP sad_arbitrazowy_22 kwi 2021

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, zmierzających do powołania sądu arbitrażowego mogą się zgłaszać w terminie do dnia 14 maja 2021 r. mailowo na adres:  kirp@kirp.pl , wskazując swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

 

Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie

By |

W wykonaniu pkt II orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 10 lutego 2021 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

Pobiedzińska D-OSD-9-21

Praktyki programowe dla studentów kierunku prawo

By |

Koleżanki i Koledzy,

Kancelarie zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie praktyk programowych dla studentów kierunku prawo proszone są o kontakt:

dr Rafał R. Wasilewski
rafal.wasilewski@usz.edu.pl

Praktyki programowe dla studentów kierunku prawo student musi zaliczyć w okresie III-V roku studiów, co do zasady w okresie letnim, międzysemestralnym. Docelowo praktyki powinny odbywać się w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień i trwać 4 tygodnie.

Jeżeli radcowie prawni w ramach prowadzonych kancelarii byliby chętni na stałą współpracę w zakresie realizacji praktyk programowych, możliwe jest zawarcie umowy ramowej, określającej szczegóły takiej współpracy, w tym miesiące, w których kancelaria oferuje odbywanie praktyk oraz liczbę miejsc.

Powyższa prośba o rozważenie umożliwienia studentom odbywania praktyk programowych skierowana jest także do radców prawnych, którzy wykonują zawód np. w urzędach/instytucjach oraz różnego rodzaju działach prawnych – uprzejmie prosimy o rozważenie, czy w Państwa jednostkach jest możliwość i zainteresowanie przyjęciem na praktyki studentów kierunku prawo.

Kondolencje

By |

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
członka naszego samorządu
Ś. P.
Nikodema Jończaka

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 22 kwietnia br. o godz.13.00 w kościele
Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie przy ul. Słowackiego.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Centralnym (brama główna).

0