Menu

Wpis na listę radców prawnych

By |

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Przemysław Zdyb złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.).

 

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Kondolencje

By |

Najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłej Koleżanki radcy prawnego Iwony Miluskiej składają członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 17 października 2019 r. o godz. 13:30 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu. 

Dodatkowe szkolenie zawodowe stacjonarne i w formie webinarium w dniu 06 listopada 2019 r.

By |

Koleżanki i Koledzy,

uruchomiono zapisy na dodatkowe szkolenie zawodowe zaplanowane w dniu 06.11.2019 r. o godz. 17.00 z Panem SSA Krzysztofem Górskim “Zmiany w postępowaniu cywilnym w zakresie środków odwoławczych”. Szkolenie również będzie dostępne w formie webinarium- w przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu w tej formie nie ma konieczności wcześniejszego zapisania się, ani dokonania przedpłaty. W takiej sytuacji, płatności należy dokonać po otrzymaniu indywidualnego linka umożliwiającego udział w szkoleniu.

Zapisy do udziału w szkoleniu stacjonarnie tradycyjnie na naszej stronie internetowej:

srody_radcowskie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

E–protokół w postępowaniu przed KIO [ANKIETA]

By |

Szanowni Państwo,

w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

OIRP w Lublinie jest instytucją wspierającą działania zespołu badawczego dla rozwiązania problemu naukowego „Wykorzystanie nowych technologii w wykonywaniu zawodów prawniczych”. Aktualnie realizowane jest zadanie badawcze: „E – protokół w postępowaniu przed KIO. Korzyści i zagrożenia na przykładzie cywilnego postępowania sądowego”. Prowadzone badania nakierowane są na analizę doświadczeń związanych z wykorzystaniem w praktyce e-protokołu w cywilnym postępowaniu sądowym. Jednocześnie badanie to ma służyć efektywnemu wdrożeniu e-protokołu w postępowaniu przed KIO w ramach rozpatrywania sporów dotyczących zamówień publicznych. Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada bowiem wprowadzenie takiego protokołu również przed KIO.

Prowadzone badanie ankietowe ma przede wszystkim na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pełnomocników-radców prawnych, którzy będą mogli korzystać z takiego rozwiązania w postępowaniu przed KIO. Nie bez znaczenia w tym zakresie są doświadczenia – zarówno te pozytywne, jak i negatywne – związane z wdrożeniem e-protokołu w sądach powszechnych.

Ankieta dostępna jest pod następującym adresem: https://ankieta.oirp.lu/index.php?r=survey/index&sid=161352&lang=pl

Termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów.

By |

Informujemy, że na dzień 29 października br. zostało wyznaczone posiedzenie rady OIRP, na którym będą dokonywane wpisy na listę aplikantów radcowskich osób, które pozytywne zaliczyły egzamin wstępny.  Wniosek o wpis na listę należy złożyć najpóźniej do dnia 23 października br.  Warunki formalne wniosku można znaleźć w zakładce na stronie Izby.