Menu

Impreza integracyjna- Rajd Rowerowy i Impreza w Tarzanii-22 września

By |

Koleżanki i Koledzy,

Rada serdecznie zaprasza do udziału w imprezie integracyjnej, która odbędzie się w dniu 22 września 2019 r.

O godzinie 11:00 rozpocznie się Rajd rowerowy trasą szczecińskich jezior i kąpielisk”, tj. Głębokie-Goplana-Arkonka-Głębokie, około 9 km, drogami szutrowymi i asfaltem wokół Arkonki z około 100 m kolizją z drogą publiczną. Idealna dla dzieci na godzinę spokojnej jazdy.

Spotykamy się pod wejściem na Głębokie.

Po Rajdzie o godzinie 12:00 organizujemy wspólne ognisko w Parku Linowym Tarzania. Równocześnie, chętni będą mogli przejść dostępne tam trasy wspinaczkowe.

Jeżeli ktoś z Koleżanek i Kolegów chce uczestniczyć jedynie w Rajdzie, bez udziału w Ognisku, nie jest wymagane zapisanie się. Natomiast w przypadku chęci uczestnictwa również w Ognisku, lub jedynie w Ognisku (bez udziału w Rajdzie) prosimy o zgłoszenie się za pomocą formularza zapisów:

zapisy na ognisko

Za udział w Ognisku pobieramy symboliczną opłatę 5,00 zł od każdej zgłoszonej osoby- członka samorządu oraz od każdego członka jego rodziny. Równocześnie, udział w trasach wspinaczkowych nie wiąże się z dodatkową opłatą. Formularz zawiera pole wyboru umożliwiające wskazanie, czy i ile osób brać będzie udział w przejściu tras.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich członków naszego samorządu wraz z rodzinami!

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Zastępca radcy prawnego

By |

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie poszukuje kandydata na zastępcę radcy prawnego, wyznaczanego w trybie art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, dla tymczasowo zawieszonego w czynnościach zawodowych, postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, radcy prawnego.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

By |

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Radek Rafał Wasilewski złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.).

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Półmetek cyklu szkoleń zawodowych

By |

Koleżanki i Koledzy,

Z końcem czerwca minęła połowa kolejnego cyklu szkoleniowego, którego zakończenie będzie miało miejsce 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z uchwałą KRRP nr 103/IX/2015z 11.12.2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych… (zał. do uchwały Prezydium KRRP nr 85/X/2017 z 22.06.2017 r.), każdy z czynnych radców prawnych winien w cyklu szkoleniowym uzyskać 40 punktów.

Punkty przyznawane są za udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, nie tylko za udział w szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę. Warunkiem zaliczenia innych form doskonalenia zawodowego jest złożenie do OIRP w Szczecinie zaświadczenia lub innego dowodu potwierdzającego realizację doskonalenia zawodowego, do czego nieustannie zachęcamy.

Namawiamy również do udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę w II półroczu bieżącego roku, których harmonogram zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

W ich ramach uruchomimy pilotażowo nową formułę możliwości uczestnictwa w tych szkoleniach poprzez transmisję w czasie rzeczywistym w sieci internet, tzw. webinarium.

Poniżej podajemy aktualne dane dot. realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, które nakłoniły do zamieszczenia tej informacji.

dane na dzień 30 czerwca 2019 r. (narastająco od początku cyklu)

  1. Liczba radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych, na których ciąży obowiązek brania udziału w szkoleniach zawodowych: 868
  2. Liczba radców prawnych, którzy wypełnili obowiązek doskonalenia zawodowego: 215
    • uzyskali powyżej 50% punktów szkoleniowych: 99
    • uzyskali do 50% punktów szkoleniowych: 192
    • nie uzyskali punktów szkoleniowych (0): 362

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych

XXIV Wrocławski Turniej Tenisa Prawników Temida 2019

By |

XXIV WROCŁAWSKI TURNIEJ TENISOWY PRAWNIKÓW TEMIDA 2019

6 – 8 września 2019r.
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
Adwokackie Towarzystwo Sportowe Wrocław
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
Izba Notarialna we Wrocławiu
Izba Komornicza we Wrocławiu
serdecznie zapraszają:
sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, referendarzy oraz asesorów i aplikantów powyższych profesji, z terenu Dolnego Śląska oraz wszystkich naszych przyjaciół z innych regionów Polski na Turniej Tenisowy, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2019 r. na kortach “Olimpijski Club” we Wrocławiu, przy ulicy Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski)
Uroczyste otwarcie Turnieju w dniu 6 września 2019 r. o godz. 9:30

Turniej będzie rozgrywany w następujących kategoriach:
masters, turniej mężczyzn (do 50 i powyżej 50 lat), turniej kobiet, debel, turniej rodzinno-mixtowy

Program Turnieju:
4 września 2019 r. – ostatni dzień zgłoszeń do turnieju

5 września 2019 r. – losowanie pierwszej rundy gier singlowych

6 września 2019 r – otwarcie turnieju
10.00 – 19.00 Gry eliminacyjne w poszczególnych kategoriach

7 września 2019 r.
9.00 – 19.00 Dalszy ciąg gier eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach, ewentualnie gry półfinałowe
20.00. – Bankiet dla sponsorów, uczestników i kibiców

8 września 2019 r.
11.00 – 15.00 Gry półfinałowe i finałowe

Rejestracja na to wydarzenie odbywać się będzie mailowo na adres: monichimowski@oirp.wroclaw.pl.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.09.2019 r.
Koszt udziału w Turnieju; 50 zł dla aplikantów i 250 zł dla pozostałych uczestników.
Wpłat można dokonywać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nr 09 1020 5226 0000 6802 0591 0122. W tytule przelewu (imię i nazwisko – TEMIDA 2019)
Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w TEMIDZIE 2019 jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz jednoczesnym wypełnieniem deklaracji zgłoszeniowej.
TYLKO KOMPLETNE ZGŁOSZENIA BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!

Ogólnopolski Turnus Sanatoryjny

By | ,

Drodzy Seniorzy!

Uprzejmie informuję, że w terminie od dnia 7 września do 21 września 2019 roku odbędzie się Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych – seniorów w Kołobrzegu w Sanatorium Uzdrowiskowym “LECH”.

Wnioski o przydział i dofinansowanie proszę składać nie później niż do 8 sierpnia br. do Rzecznika Funduszu Seniora tut. biura OIRP w Szczecinie

Serdecznie pozdrawiam
Danuta Kordonowska-Głowa

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

By |

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje:

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa
Radców Prawnych i Aplikantów
w tenisie

Impreza odbędzie się
w dniach 22 – 24 sierpnia 2019 r.
na kortach Arki Gdynia
ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
dla radców prawnych – 390 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 5 sierpnia 2019r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 15.08.2019r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

50.000 zł – nw.,
100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01, bezpośrednio: 319.56.04
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie www.kirp.pl

Informacja o przetwarzaniu danych

Karta zgloszenia tenis radca prawny

Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca

Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

PROGRAM

Rekomendacja hotel Nadmorski

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku