Menu
 

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Bądź zawsze na bieżąco
ze szkoleniami i wydarzeniami w Izbie

 

STREFA DLA RADCÓW

Od rozległych szkoleń zawodowych
aż po szczegółowe informacje dotyczące profesji

 

DLA APLIKANTÓW

Podsumowania i informacje na temat egzaminów
oraz szczegóły dotyczące samej aplkacji

KOMUNIKATY

27 lipca 2021
Klub Seniora zaprasza do współpracy
12 maja 2021
Pomoc socjalna dla członków Izby

Na skróty

Dla radców

Dla aplikantów

Szkolenia

E-Izba

Aktualności

Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

W wykonaniu pkt 5 orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 1 marca 2021 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu Facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

D-OSD-7-21

Szkolenia zawodowe w drugim półroczu 2021 r.

Zapraszamy do zapisów na szkolenia zawodowe w drugim półroczu 2021 r. Szkolenia będą odbywały się w formie hybrydowej. 12 osób będzie mogło w nich uczestniczyć bezpośrednio na sali w siedzibie Izby, a pozostałe osoby za pośrednictwem naszej aplikacji do szkoleń online. W tym półroczu, z przyczyn logistycznych, szkolenia wyjątkowo będą odbywać się głównie we wtorki.

Lista szkoleń i formularz zapisów na:
https://oirp.szczecin.pl/.../srody-radcowskie/lista-szkolen/

Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 27 października 2021 r.

W wykonaniu pkt 3 orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 27 października 2021 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu Facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

D-OSD-49-21

Ankieta dla aplikantów

Szanowni Państwo,

W dniu 10 stycznia 2022 r. przesłano do wszystkich aplikantów poszczególnych roczników szkoleniowych linki do ankiet oceny osób prowadzących zajęcia odpowiednio w II półroczu 2021r.

Przypominamy osobom, które jeszcze ankiet nie wypełniły lub napotkały problemy techniczne z ich wypełnieniem, że ankiety można wypełnić do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 12.00.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila z linkiem do ankiety proszę o kontakt bezpośrednio z firmą przesyłającą newsletter – email: expromo@expromo.pl, celem ustalenia przyczyn nieotrzymania linku.

Wyniki zebranych ankiet umożliwią Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie dokonanie oceny poziomu kształcenia aplikantów, przed zatwierdzeniem planów zajęć na kolejny rok szkoleniowy.

Liczymy na Państwa aktywny udział w tym badaniu.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem: „Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych” – 14 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

na prośbę Wydziału Prawa i Administracji UAM przekazujemy informację na temat konferencji naukowo-szkoleniowej pod tytułem: "Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych". Konferencja została przygotowana jako współpraca nauki z praktyką.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku od 11.00 do 17.00 w formie zdalnej na platformie Zoom i będzie się składać z dwóch części. Pierwsza koncentrować się będzie na prawnych zagadnieniach związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych, w tym nabywaniu własności gruntów będących w posiadaniu zależnym. Poruszone zostanie także zagadnienie praw i obowiązków nabywców nieruchomości rolnych. W dalszej części zaprezentowana zostanie tematyka zgody KOWR na nabycie i zbycie nieruchomości rolnych. W ramach tej sesji odbędzie się także panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Sejmu, MRiRW, KOWR, izby rolniczej i młodych rolników. W drugiej części zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia związane z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym zakres zastosowania tego aktu prawnego, pojęcie rolnika indywidualnego, prawo pierwokupu i wykupu KOWR, nabywanie i zbywanie nieruchomości rolnych przez małżonków oraz konsekwencje na tym tle wynikłe z ustania małżeństwa, dziedziczenie nieruchomości rolnych i gospodarstw rolnych w świetle UKUR, sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prelegentami będą m.in. Dyrektor z KOWR oraz Naukowcy, Prawnicy Agraryści z wielu uczelni w Polsce. W załączeniu program konferencji.

W związku z tym, że konferencja miała odbyć się w formie hybrydowej w czasie Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA PREMIERY w Poznaniu (które jednak zostały odwołane z uwagi na COVID-19) oraz zdalnie na platformie Zoom, konieczna jest rejestracja link – konferencja.tygodnik-rolniczy.pl

Po dokonaniu rejestracji otrzymacie Państwo link do konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla osób zainteresowanych wydane zostanie zaświadczenie uczestnictwa w konferencji przez WPiA UAM. Niezbędna jest jednak rejestracja i połączenie on-line przez cały czas trwania konferencji.

Program konferencji___14stycznia 2022

Wszystkie aktualności

Kalendarz

Close Menu
0