Menu
 

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Bądź zawsze na bieżąco
ze szkoleniami i wydarzeniami w Izbie

 

STREFA DLA RADCÓW

Od rozległych szkoleń zawodowych
aż po szczegółowe informacje dotyczące profesji

 

DLA APLIKANTÓW

Podsumowania i informacje na temat egzaminów
oraz szczegóły dotyczące samej aplkacji

KOMUNIKATY

15 maja 2019
Pismo dot. możliwości podpisywania przez pełnomocników wniosków do KRS
13 maja 2019
Wyniki ankiety na temat potrzeby zmian ustrojowych w samorządzie

Na skróty

Dla radców

Dla aplikantów

Szkolenia

Egzaminy

Aktualności

Ogólnopolski Turnus Sanatoryjny

Drodzy Seniorzy!

Uprzejmie informuję, że w terminie od dnia 7 września do 21 września 2019 roku odbędzie się Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych - seniorów w Kołobrzegu w Sanatorium Uzdrowiskowym "LECH".

Wnioski o przydział i dofinansowanie proszę składać nie później niż do 8 sierpnia br. do Rzecznika Funduszu Seniora tut. biura OIRP w Szczecinie

Serdecznie pozdrawiam
Danuta Kordonowska-Głowa

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych - Komisja Integracji organizuje:

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa
Radców Prawnych i Aplikantów
w tenisie

Impreza odbędzie się
w dniach 22 - 24 sierpnia 2019 r.
na kortach Arki Gdynia
ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
dla radców prawnych – 390 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego - 690 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 5 sierpnia 2019r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 15.08.2019r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

50.000 zł – nw.,
100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01, bezpośrednio: 319.56.04
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie www.kirp.pl

Informacja o przetwarzaniu danych

Karta zgloszenia tenis radca prawny

Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca

Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

PROGRAM

Rekomendacja hotel Nadmorski

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Przypomnienie o ankiecie dla aplikantów

Szanowni Państwo,

W dniu 09.07.2019 r. przesłano do wszystkich aplikantów poszczególnych roczników szkoleniowych linki do ankiet oceny osób prowadzących zajęcia odpowiednio w I półroczu 2019r.

Przypominamy osobom, które jeszcze ankiet nie wypełniły lub napotkały problemy techniczne z ich wypełnieniem, że ankiety można wypełnić do dnia 31.07.2019 do godz. 12.00

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila z linkiem do ankiety proszę o kontakt bezpośrednio z firmą przesyłającą newsletter – email: expromo@expromo.pl, celem ustalenia przyczyn nieotrzymania linku.

Wyniki zebranych ankiet umożliwią Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie dokonanie oceny poziomu kształcenia aplikantów, przed zatwierdzeniem planów zajęć na kolejny rok szkoleniowy.

Liczymy na Państwa aktywny udział w tym badaniu.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Dorota Kaczorkiewicz złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.).

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Wszystkie aktualności

Kalendarz

Szkolenia

DataGodzinyTematLiczba wolnych miejsc