Menu
 

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Bądź zawsze na bieżąco
ze szkoleniami i wydarzeniami w Izbie

 

STREFA DLA RADCÓW

Od rozległych szkoleń zawodowych
aż po szczegółowe informacje dotyczące profesji

 

DLA APLIKANTÓW

Podsumowania i informacje na temat egzaminów
oraz szczegóły dotyczące samej aplkacji

KOMUNIKATY

19 maja 2020
Przesunięcie terminu płatności II i III raty opłaty za aplikację
15 marca 2020
Szkolenia zawodowe jedynie w formie elektronicznej

Na skróty

Dla radców

Dla aplikantów

Szkolenia

E-Izba

Aktualności

Oferta wydawnicza CURRENDA

Poniżej prezentujemy ofertę wydawnictwa Currenda, które publikuje książki i czasopisma o tematyce egzekucyjnej niezbędne w pracy praktyków – w tym sędziów, radców prawnych, komorników i asesorów komorniczych.
Currenda Sp z o.o. oferuje swoim klientom rozwiązania do zarządzania złożonymi procesami prawnymi i biznesowymi, umożliwiając im koncentrację na podstawowej działalności i skutecznej obsłudze spraw.

CURRENDA_OFERTA

 

KURATOR sygn akt: I ACa 647/18

Kurator dla nieznanej z miejsca pobytu. Szczegóły w poniższym załączniku.

kurator sygn akt. I ACa 647-18

Kandydatów na kuratora prosimy o zgłoszenia do biura OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego 23/3, lub e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl do dnia 15.07.2020 r.

Wpis na listę radców prawnych

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Anna Negowska złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

 

Zaproszenie do zgłaszania propozycji artykułów do czasopisma

Redakcja Czasopisma „Studia Administracyjne” Instytutu Nauk Prawnych i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do zgłaszania propozycji artykułów do nowego wydania czasopisma. Jest to recenzowane czasopismo akademickie o otwartym dostępie, które wydawane jest przez Uniwersytet Szczeciński. Publikowane jest w wersji elektronicznej w języku polskim, języku angielskim oraz w języku niemieckim. Na jego łamach ukazują się artykuły z obszaru nauki administracji, z uwzględnieniem m.in. aspektów prawa ustrojowego, materialnego, proceduralnego oraz finansowego. Czasopismo stanowi forum wymiany myśli prawniczej. Jest także miejscem ścierania się poglądów na temat aktualnego, przeszłego i projektowanego porządku prawnego. Przyczynia się również do integracji środowiska prawniczego, stanowiąc źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków.

Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia prac, napisanych w języku polskim, angielskim lub niemieckim, do dnia 30 lipca 2020 roku na adres poczty elektronicznej: st.adm@usz.edu.pl.
Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów, opublikowanymi na stronie internetowej czasopisma https://wnus.edu.pl/sa/pl/

Zaproszenie do publikowania Studia Administracyjne 

Wszystkie aktualności

Kalendarz

0