Menu
 

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Bądź zawsze na bieżąco
ze szkoleniami i wydarzeniami w Izbie

 

STREFA DLA RADCÓW

Od rozległych szkoleń zawodowych
aż po szczegółowe informacje dotyczące profesji

 

DLA APLIKANTÓW

Podsumowania i informacje na temat egzaminów
oraz szczegóły dotyczące samej aplkacji

KOMUNIKATY

31 lipca 2020
Wnioski o wpis na listę
19 maja 2020
Przesunięcie terminu płatności II i III raty opłaty za aplikację
15 marca 2020
Szkolenia zawodowe jedynie w formie elektronicznej

Na skróty

Dla radców

Dla aplikantów

Szkolenia

E-Izba

Aktualności

Wnioski o wpis na listę

Osoby, które z pozytywnym wynikiem zdały egzamin radcowski w 2020 r. informujemy, że na dzień 27 sierpnia br. zaplanowane zostało posiedzenie Rady, na którym będą podejmowane uchwały o wpisie na listę radców prawnych. Wobec powyższego kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 21 sierpnia br.
Wykaz wymaganych dokumentów oraz wysokość i sposób uiszczenia opłaty znajduje się pod linkiem https://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-na-liste-radcow-prawnych/
Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie zostaną rozpoznane w powyższym terminie, ale najwcześniej na kolejnym, wrześniowym posiedzeniu Rady.

KURATOR sygn. akt: III Nsm 2/19

Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu. Szczegóły w poniższym załączniku.

kurator sygn. III Nsm 2-19

Kandydatów na kuratora prosimy o zgłoszenia do biura OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego 23/3, lub e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl do dnia 18.08.2020 r.

KURATOR sygn. akt: I Nc 889/19

Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu. Szczegóły w poniższym złączniku.

kurator sygn. I Nc 889-19

Kandydatów na kuratora prosimy o zgłoszenia do biura OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego 23/3, lub e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl. do dnia 18.08.2020 r.

Wszystkie aktualności

Kalendarz

0