Menu

Ankieta dla radców prawnych na temat form wykonywania zawodu

By |

Koleżanki i Koledzy,
pod linkiem:
oirp.szczecin.pl/ankieta-spolki-kapitalowe

znajdziecie przygotowaną przez kol. Jakuba Cieślickiego, przewodniczącego Komisji ds wykonywania zawodu, ankietę na temat form wykonywania zawodu, w tym w szczególności ewentualnej dopuszczalności wykonywania zawodu radcy prawnego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe informacje na temat ankiety znajdują się pod wyżej wskazanym linkiem.

Zachęcamy do głosowania i z góry dziękujemy za każdy oddany głos!

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Informacja na temat szkolenia wyjazdowego

By |

Koleżanki i Koledzy,

w związku ze zbliżającym się terminem szkolenia w Kołobrzegu, informujemy, że osoby, które chcą skorzystać z noclegu poprzedzającego dzień rozpoczęcia szkolenia mogą dokonać jego rezerwacji na własny koszt (opłata do uiszczenia w recepcji w dniu przyjazdu do hotelu) za pośrednictwem sekretariatu OIRP na adres szkolenia@oirp.szczecin.pl. W tym przypadku odpłatność za nocleg zostanie naliczona po stawkach wynegocjowanych przez Izbę.

Rezerwacja noclegu do dnia 4 kwietnia br.

Konferencja Naukowa nt zmian w technice prawodawczej- 27.03

By |

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przedstawiamy program Konferencji Naukowej pt “Zmiany w technice prawodawczej po 3 latach od ich wejścia w życie- perspektywa teoretyczna i praktyczna”, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. w sali 222 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nasza Izba objęła patronat honorowy nad konferencją.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Program konferencji ZTP

Targi Home i Targi Nieruchomości

By |

Koleżanki i Koledzy,

w dniach 23-24 marca 2019 r. odbędą się na hali Netto Arena TARGI HOME i Targi Nieruchomości. Jako członkowie OIRP Szczecin chcemy wystąpić na targach, aby już po raz drugi (po udanym wystąpieniu na szczecińskich Targach Ślubnych) dotrzeć do potencjalnych klientów, informować o korzyściach płynących ze wsparcia przez radcę prawnego oraz promować nasz zawód.

Pomóżcie nam w tym i bądźcie razem z nami! Wystawiamy się przez jeden dzień- w niedzielę 24 marca 2019 r. w godzinach 10-17. Potrzebujemy osób chętnych do obsadzenia naszego stanowiska (rozdawanie ulotek, rozmowa ze zwiedzającymi). Pilnie potrzebujemy również jednej osoby, która podczas Targów wygłosi krótki wykład na temat prawnych aspektów nabywania nieruchomości ! Pilne 🙂

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres agatamoleska@amgkancelaria.pl lub do Agaty Moleskiej w prywatnej wiadomości na FB.

Czekamy!

Komunikat ze spotkania Dziekanów

By |
 1. W dniu 28 lutego 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Wałbrzychu, wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, mającego na celu sanację działalności samorządu radców prawnych na szczeblu krajowym.
  W następstwie poczynionych ustaleń oraz w związku ze zbliżającymi się terminami posiedzeń rad i zgromadzeń delegatów okręgowych izb radców prawnych postanowiono:
 2. wyrazić zaniepokojenie dotychczasowym brakiem stanowiska Prezydium KRRP wobec przedstawionego przez Rady Okręgowych Izb projektu zmiany wytycznych działania samorządu i jego organów, analizy zawartych w nich postulatów dotyczących działalności Krajowej Rady i jej Prezydium, a które legły u podstaw projektu zmian dotyczących uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;
 3. wystąpić o udostępnienie wszystkich efektów prac agend Krajowej Rady nad przedłożeniami zjazdowymi oraz wyjaśnienie dlaczego nie zwrócono się do delegatów na NKZRP o przesłanie przygotowanych projektów zmian, które miały być złożone do zjazdowej komisji uchwał i wniosków, a zostało im to uniemożliwione;
 4. zwrócić się do Prezydium KRRP o podanie podstaw prawnych zamknięcia NKZRP, do jakiego doszło w dniu 10 listopada 2018 roku, bez przyjęcia porządku obrad, którego zawartość w poszczególnych punktach nie była nawet znana delegatom i jak ten fakt ma się do uprawnienia Rad Okręgowych Izb do zwołania NKZRP w kontekście demokratycznych zasad funkcjonowania samorządu radcowskiego;
 5. przeanalizować na forum Rad Okręgowych Izb przesłaną opinię OBSiL i odnieść się do oceny tych propozycji zmian z przedłożeń zjazdowych, które określono jako niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym;
 6. zwrócić się do Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza o pilne przedstawienie pisemnej analizy odnoszącej się do projektu zmiany wytycznych działania samorządu i jego organów;
 7. zwrócić się do Dziekanów wszystkich Rad Okręgowych Izb o włączenie się do koncyliacyjnej debaty nad zasadnością przedłożeń skierowanych na NKZRP, w ramach zapowiadanej szerokiej konsultacji środowiskowej w tej sprawie.
 8. zwrócić się do Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza o wyjaśnienie z jakich powodów – niezależnie od szczegółowej analizy prawnej tych kwestii – samorząd radcowski dotychczas nie zaangażował się w:
 • prace Naczelnej Rady Adwokackiej związane z obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych
 • debatę medialną związaną ze sprawą zastosowania aresztu wobec obrońcy, który odmówił składania zeznań na okoliczności objęte tajemnicą zawodową.

Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych
w Białymstoku Andrzej Kaliński (-)
w Bydgoszczy Michał Rościszewski (-)
w Gdańsku Jerzy Mosek (-)
w Kielcach Helena Górniak (-)
w Krakowie dr Marcin Sala-Szczypiński (-)
w Lublinie dr hab. Arkadiusz Bereza (-)
w Szczecinie dr Przemysław Mijal (-)
w Wałbrzychu Sławomir Majka (-)

48

Liczba odbiorców
12

Aktywność

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny aplikantów

By |

Drodzy Aplikanci!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym aplikantów radcowskich OIRP w Szczecinie, który odbędzie się w dniach 24-26 maja 2019 r. w Łukęcinie. 
 
Miejsce wyjazdu: Dom Wypoczynkowy Polana w Łukęcinie
Cena: 130 zł za osobę (dodatkowo 250 zł dofinansowanie kosztów wyjazdu z OIRP w Szczecinie)
Termin: 24-26 maja 2019 r. 
Transport: OIRP w Szczecinie pokrywa koszt przejazdu uczestników wyjazdu dwoma autokarami (miejsce zbiórki parking pod Pleciugą 24.05.2019 r. o godz. 16:15, powrót 26.05.2019 r. ok. godz. 12:15)
 
Do dyspozycji uczestników wyjazdu pozostają m.in. komfortowe pokoje, jacuzzi i sauna.

Cena obejmuje:

 • dwa noclegi ze śniadaniem,
 • ognisko integracyjne z jedzeniem i napojami,
 • udział w szkoleniu,
 • lunch,
 • uroczysty bankiet z DJem, cateringiem i napojami

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny odbędzie się pod warunkiem wzięcia udziału w wyjeździe co najmniej 100 aplikantów radcowskich.

Szczegółowy program wyjazdu znajduje się w pliku poniżej:

Program wyjazdu

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza internetowego do 31 marca 2019 roku: https://oirp.szczecin.pl/dla-aplikantow/zapisy-na-wyjazd-szkoleniowo-integracyjny-aplikantow/

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 35 1020 4795 0000 9702 0402 2018
Przy zgłoszeniu prosimy o załączenie potwierdzenia dokonania przelewu. 
 
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji,
Aplikantka radcowska
Karolina Piliman
karolinapiliman@gmail.com

Zmiany organizacyjne w Biurze Izby

By |

Informujemy, że od dnia  1 marca br. powołaliśmy Kierownika Biura Izby w osobie pani Ewy Bojek. Ma to na celu usprawnienie działania Izby. W miesiącu styczniu zespół Biura zasiliła pani Anna Cieślik, wieloletni sekretarz sądowy, która będzie odpowiadała za sprawy związane z obsługą Rady i sekretariatu. W ostatnich dniach pracę w Biurze Izby zakończyły panie Monika Kamińska i Elżbieta Wierzbicka.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

By |

Szanowni Państwo,

W dniu 22 lutego 2019 r. obchodzimy Dzień Ofiar Przestępstw.

W związku z tym w dniach 18 lutego-24 lutego 2019 r. odbędą się obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którym patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa i nie wiesz, gdzie szukać pomocy, do kogo się zwrócić…

Zapraszamy do biura Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.

W dniach od 18.02.2019 r. (pon) do 22.02.2019 r. (pt) włącznie, w godzinach od 17:00 do 19:00 radcowie prawni będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej oraz informacji o organizacjach, których statutowym celem jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Nie pozostawaj sam w obliczu przestępstwa! Zgłoś się po pomoc i uzyskaj fachowe wsparcie.

Serdecznie zapraszamy,

Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem- zgłoszenia na dyżury

By |

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 22 lutego 2019 r. obchodzimy Dzień Ofiar Przestępstw.

W związku z tym w dniach 18 lutego-24 lutego 2019 r. odbędą się obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którym patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jako Samorząd chcemy zaangażować się w pomoc! Pomóżcie nam pomagać! 😉

Chodzi o pełnienie nieodpłatnych dyżurów, podczas których będziemy udzielać osobom pokrzywdzonym informacji o miejscach, gdzie mogą otrzymać stosowne wsparcie (tj. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl).

Dyżury:

Data: od 18.02.2019 r. (pon) do 22.02.2019 r. (pt) włącznie

Godziny: 17:00-19:00

Miejsce: siedziba OIRP, ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie

Prosimy o zgłoszenia osób chętnych do obsadzenia dyżurów! (radcowie prawni lub aplikanci radcowscy)

Zgłoszenia ze wskazaniem daty i godziny dyżuru proszę kierować na prywatną wiadomość na FB do Agaty Moleskiej, lub mailowo agatamoleska@amgkancelaria.pl

Z góry dziękujemy za zaangażowanie!

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Oferta pracy dla radcy prawnego

By | ,

Kancelaria KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Rzeszowie nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym z obszaru Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Wymagane doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora finansów publicznych, mile widziane doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o przesyłanie CV na adres:

jlitarowicz@kmz.pl