Menu
Category

Aktualności

Wpis na listę radców prawnych

By |

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Natalia Żerebecka złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Zaproszenie do lektury ” Jakość świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych”

By |

Przekazujemy Państwu do lektury dokument przyjęty przez Komitet Sterujący CCBE o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych. Jest to wynik prac grupy roboczej, działającej w ramach Komitetu Prawników Unii Europejskiej w CCBE, któremu przewodniczy Joanna Wisła-Płonka Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP. W pracach grupy brał także udział Dariusz Gibasiewicz – Członek Komisji Zagranicznej KRRP.

W publikowanym opracowaniu w sposób syntetyczny przedstawiono doświadczenia i wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. Omówiono także podstawowe aspekty, wpływające na jakość świadczonych usług prawnych na przykładach z praktyki europejskiej. Zwrócono także uwagę na podstawowe czynniki gwarantujące wysoki poziom jakości w usługach prawnych, podkreślając przy tym kluczową rolę samorządów prawniczych, które są gwarantem przestrzegania etyki zawodowej i chronią interesy klientów, poprzez sprawowanie nadzoru nad niezależnością prawników. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak  budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych.

http://EN_QLT_20210625_Ensuring-Quality-in-the-Legal-Profession_OA

Zaproszenie na nowe listopadowe szkolenia z prawnikami z USA dla członków Izby

By |

Szanowni Państwo,

na prośbę Fundacji Center For American Studies oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie przesyłamy informację o szkoleniach online z prawnikami ze Stanów Zjednoczonych.

Jedno ze szkoleń poprowadzi prof. Cecily Baskir, LL.M., która jest praktykującym prawnikiem oraz profesorem prawa na CUA Columbus School of Law. Ukończyła studia na Princeton University (licencjat), Yale Law School (tytuł doktora nauk prawnych) oraz Georgetown University Law Center (tytuł LL.M.). Jest właścicielką własnej kancelarii (Law Office of Cecily E. Baskir, LLC) i burmistrzem miasta Chevy Chase w Maryland (2017-2021). Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w stanie Maryland, w tym na szczeblu odwoławczym.

Drugie ze szkoleń poprowadzi J. Patrick Higgins (USA), interdyscyplinarny naukowiec zajmujący się problemami ze styku prawa, ekonomii i nauk politycznych. Prowadzący jest absolwentem prestiżowego George Mason University, obecnie zaś związany z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.

  1.     Szkolenie Legal English for Scholars! (12-14 listopada)
  • Cel szkolenia: poznanie terminologii niezbędnej do pracy ze złożonymi tekstami prawnymi i prawniczymi oraz poprawienie znajomości prawniczego języka angielskiego używanego w kontekście pisania tekstów na tematy prawnicze (artykuły, glosy, eseje, komentarze).
  • Prowadzący: J. Patrick Higgins, M.A.
  • Termin na rejestrację z 30% rabatem dla członków Izby: 27 października.
  • Formularz rejestracji: https://forms.gle/wPJ4P7Gkzm2M5uvu6
  1.     Szkolenie Legal Writing & Legal Analysis Made Painless! (19-21 listopada)
  • Cel szkolenia: opanowanie sztuki pisania złożonych dokumentów prawnych – od analizy przepisów prawnych i przekonującego przedstawiania faktów sprawy, aż po skuteczne ustrukturyzowanie argumentacji prawnej, tak w wymiarze ogólnym (logika i przejrzystość wywodu) jak i szczegółowym (organizacja akapitów i zdań, tranzycje między zdaniami, gramatyka, interpunkcja i styl).
  • Prowadząca: Prof. Cecily Baskir, LL.M. (absolwentka Princeton, Yale i Georgetown University)
  • Termin na rejestrację z 40% rabatem dla członków Izby: 3 listopada.
  • Formularz rejestracji: https://forms.gle/xABrKwJDEnPeziAu8

Jednocześnie uprzejmie przypominamy o trwających zapisach na szkolenie Drafting Contracts in English Made Easy! (8-10 października) prowadzone przez amerykańsko-brytyjską adwokat, Susanna Frederick Fischer (absolwentkę Oxford University, Princeton University i Virginia Law School). Uczestnicy szkolenia poznają m.in. terminologię niezbędną do sporządzania umów w języku angielskim, nauczą się skutecznie formułować jej poszczególne postanowienia oraz zrozumieją najważniejsze typy klauzul umownych, które wykorzystywane są w profesjonalnym anglojęzycznym obrocie prawnym.

Więcej informacji o szkoleniu Drafting Contracts: https://www.linkedin.com/events/6823913072961306625/ (ze zniżką mogą zapisywać się Państwo do 25 września – prosimy w formularza o wprowadzenie nazwy Państwa Izby jako kodu promocyjnego; formularz rejestracji: https://forms.gle/W68YzajfKocMtH866).

W linku znajdą Państwo oficjalne oferty szkoleń wraz z ich szczegółowym planem. Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez formularze Google do których linki zawarte są w zaproszeniach.

Link do ofert: https://drive.google.com/drive/folders/1mcgUJ4oJyWQ90zYyoUoR8UHSb1D-2zw6?usp=sharing

Kondolencje

By |

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka naszego samorządu
Ś.P. Tadeusza Tórza

W latach 1984-1987 był Wicedziekanem Rady OIRP w Szczecinie.
W 2003 r. odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 18.09.2021 r. – o godz. 9:30 msza w kościele p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej 3,
a następnie pogrzeb na Cmentarzu Centralnym.

Zaproszenie na szkolenie pt. “Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI”.

By |

Szanowni Państwo,

w imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI”.

Jest to szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Szkolenie będzie koncentrować się także na budowaniu kompetencji miękkich istotnych w trakcie czynności procesowych, w których udział biorą osoby LGBTI. Organizatorem szkolenia jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Kampania Przeciw Homofobii.

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach:

Część I szkolenia – 30 września 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne.

Część II szkolenia – 7 października 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne oraz kompetencje miękkie.

Przed każdym ze spotkań uczestniczki i uczestnicy otrzymają także materiały do samodzielnej pracy.

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/RSK9MjyLpaXJHXSv8.

ETIC_program szkolenia_wrzesień-październik 2021ETIC_zaproszenie_szkolenie_wrzesień-październik 2021

Kondolencje

By |

Dziekanowi Rady OIRP w Szczecinie
Panu Przemysławowi Mijalowi
oraz jego bliskim
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Dziadka
składają
Koleżanki i Koledzy z Rady OIRP w Szczecinie
oraz pracownicy biura Izby.

Zaproszenie na szkolenie “Aplikacja radcowska. Sztuka dydaktyki”.

By |

Szanowni Państwo,

w imieniu Komisji Aplikacji KRRP serdecznie zapraszamy wykładowców prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej na szkolenie online pt. „Aplikacja radcowska. Sztuka dydaktyki”, który odbędzie się 23 września 2021 r. o godz. 17.00.

Wykład poprowadzi Bartosz Fingas tutor i trener w Collegium Wratislaviense, który zajmuje się organizacją Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu, a także jest szkoleniowcem z zakresu tutoringu, rozwoju talentów oraz mentoringu. Bartosz Fingas jest autorem „Podręcznika sztuki dydaktyki” napisanego specjalnie dla wykładowców na aplikacji radcowskiej, którego premiera odbędzie się już wkrótce. Podręcznik będzie bezpłatnie dystrybuowany do wykładowców przez Okręgowe Izby Radców Prawnych.

Dodatkowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo na naszej stronie: [LINK]

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom a udział w nim jest bezpłatny.

Link do formularza rejestracyjnego na szkolenie dostępny jest pod adresem: [FORMULARZ REJESTRACYJNY]

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, otrzymają Państwo na wskazany w formularzu adres e-mail link do wydarzenia na platformie Zoom.

 

0