Skip to main content
search
0
Category

Aktualności

Ankieta dla aplikantów w sprawie przeniesienia części zajęć na platformę szkoleniową e-KIRP

By ,

Szanowni Aplikanci,

W wyniku wprowadzonej w ostatnich dniach przez KRRP zmiany Regulaminu odbywania aplikacji dopuszczono możliwość odbywania części zajęć przewidzianej jej programem w formie e-learningu, rozumianego jako udostępnienie nagrań zajęć do samodzielnego odtworzenia na platformie e-KIRP.

Jako, że to Wy jesteście słuchaczami tych zajęć i beneficjantami wiedzy podczas nich przekazywanej przez wykładowców, a ich finansowanie odbywa się z wnoszonych przez Was opłat za aplikację, przed podjęciem przez Radę decyzji co do przejścia w dopuszczalnym zakresie (max. 20% przewidzianego dla danego rocznika aplikacji wymiaru zajęć) na tą ich formułę chcielibyśmy poznać Waszą opinię na ten temat. W związku z tym zachęcamy do podzielenia się Waszym stanowiskiem poprzez wzięcie udziału w ankiecie. Link do ankiety został wysłany do każdego z aplikantów na adres email.

W związku z zaplanowanym na 24.11.2022 r. spotkaniem Rady OIRP w Szczecinie, prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 23.11.2022 r. do godz. 20:00.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

By

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 ze zm.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • telefon kontaktowy,
  • email,
  • adres korespondencyjny.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Przemysław Mijal

Personalizowane kalendarze ścienne- zamówienia do dnia 22 listopada

By

Koleżanki i Koledzy,

informujemy iż rozpoczęliśmy zapisy na personalizowane kalendarze ścienne na 2023 r. Cena kalendarza obejmuje jedynie rzeczywisty koszt jego produkcji. Minimalny pakiet do zamówienia to 20 sztuk. Z pewnością taki gadżet stanowić będzie trafiony prezent dla członków rodziny czy też klientów kancelarii, pozostając jednocześnie dozwoloną, gdyż realizowaną za pośrednictwem Izby, formą reklamy.
Z uwagi na fakt, iż zamówienia chcemy zrealizować przed Świętami Bożego Narodzenia, zgłoszenia na kalendarze przyjmujemy do dnia 22 listopada do godziny 24:00.
Więcej informacji oraz zapisy pod linkiem:
Personalizowany kalendarz ścienny na 2023r

Niebieski Mikołaj- zapisy do dnia 21 listopada

By

Koleżanki i Koledzy,
informujemy iż rozpoczęliśmy zapisy na coroczną imprezę pod nazwą Niebieski Mikołaj, która w tym roku odbędzie się w dniu 4 grudnia od 13:30 w Pleciudze. Podczas wydarzenia odbędzie się również spektakl „Kraina śpiochów”. Istnieje możliwość zakupu paczki dla dziecka w kwocie 50,00 zł. Maksymalna ilość miejsc, jakimi będziemy dysponować, to 250, przy czym z uwagi na wolę zapewnienia udziału jak największej ilości dzieci przyjmujemy zgłoszenia jedynie jednej osoby dorosłej z rodziny.
Zapisy pod linkiem:
Niebieski Mikołaj
Zachęcamy do udziału !

Orzeczenie Okręgowego Sądy Dyscyplinarnego w Szczecinie

By

W wykonaniu pkt II Orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 5 września 2022 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu Facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

D-OSD-27-22

Nieodpłatna Pomoc Prawna na 2023 rok

By

Działając na podstawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r., (zmienionego uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r., uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. uchwałą Nr 60/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą Nr 112/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy– dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 13 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2023 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Close Menu