Skip to main content
search
0
Category

Aktualności

Kryształowe Serce Radcy Prawnego- zgłoszenia do 12 maja 2024 r.

By

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XVI edycję prestiżowego konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Konkurs ten jest dedykowany radcom prawnym i aplikantom radcowskim, którzy swoją bezinteresowną działalnością wnieśli istotny wkład na rzecz społeczności, pomagając osobom fizycznym, organizacjom społecznym, instytucjom publicznym, a także kościołom i związkom wyznaniowym czy grupom dotkniętym różnego rodzaju klęskami.

Zgłoszenia kandydatur wybitnych osób, które swoją pracą i zaangażowaniem zasługują na wyróżnienie przyjmowane są do 12 maja 2024 roku na adres email: kirp@kirp.pl.
Kapituła dokona weryfikacji zgłoszeń w okresie od 12 do 17 maja, a lista nominowanych zostanie ogłoszona 17 maja.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
„Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc” – laureaci otrzymają honorowy tytuł „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.
„Nagroda Internautów” – laureat zostanie wybrany przez publiczność w drodze głosowania online, które rozpocznie się 17 maja na stronie https://krysztaloweserce.kirp.pl/  i potrwa do 6 czerwca.

Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się 14 czerwca 2024 roku w Warszawie.

Ankieta dla aplikantów

By ,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach na adresy emailowe aplikantów zostaną rozesłane linki do ankiet dotyczących zajęć odbytych w drugim półroczu w roku szkoleniowym 2023 .

Ankiety zostaną zebrane celem umożliwienia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oceny poziomu kształcenia aplikantów. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się Biurem Aplikacji celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Ankiety będą aktywne do 29.02.2024 r.

Szkolenie wyjazdowe 21 -24 marca 2024 r. w Krynicy Zdrój.

By ,

Szanowni Państwo,
Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 21 -24 marca 2024r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdrój.
ZA SZKOLENIE UCZESTNIK OTRZYMA 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.
Tematyka :
1. Proces cywilny po zmianach KPC wprowadzonych ustawami z dnia 9.03.2023r. oraz z dnia 7.07.2023r. – w tym zwłaszcza czynności sądu on-line,
2. skarga na czynności komornika sądowego / nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem,
wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach dr Łukasz Zamojski
obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla wszystkich zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w Legalisie) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych.
3. „ Strategia ochrony i egzekwowania praw wyłącznych ( wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe)”
wykładowca radca prawny/rzecznik patentowy Ewa Gryc-Zerych
jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, w latach 2013-2017 pełniła funkcję Vice Dziekana Dolnośląskiego Okręgu Rzeczników Patentowych, od 2020 roku jest członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie IT, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie nieuczciwej konkurencji, występuje jako pełnomocnik w postępowaniach rejestracyjnych, sądowych oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP w Warszawie, European Union Intellectual Property Office w Alicante w Hiszpanii, sądem Unii Europejskiej oraz World Intellectual Property Office w Genewie w Szwajcarii. Na co dzień doradza dużym spółkom głównie w zakresie efektywnego zarządzania prawami własności intelektualnej, ochrony technologii, wdrożeń w sektorze IT, utrzymania oraz optymalizacji praw wyłącznych.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla radców prawnych wynosi 1340 zł od uczestnika.
W ramach kosztów oferujemy Państwu nie tylko szkolenie z wybitnymi wykładowcami, ale również zakwaterowanie w czterogwiazdkowym Hotelu Pegaz (ul. Czarny Potok 28) w pokojach 2-3 osobowych, a na Państwa życzenie nawet w studiach 4 osobowych. To nowoczesny obiekt wtopiony w urokliwe zbocza Beskidu Sądeckiego. W cenie pobytu w hotelu zawarte jest nieograniczone korzystanie z siłowni, sauny, basenu, jacuzzi, narciarni wyposażonej w suszarnię oraz Wi-Fi. Dla gości monitorowany parking w cenie pobytu.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 10 marca 2024r. Rezygnacja z udziału w szkoleniu, potwierdzona mailowo subsidiovenire@kirp.pl, jest możliwa najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

PIT-y do odbioru w biurze Izby

By

Osoby, które wykonywały czynności na rzecz Izby w roku 2023, zapraszamy do biura po odbiór informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT).
Dokumenty można odbierać do dnia 23 lutego br.
Po tym terminie PIT-y zostaną wysłane drogą pocztową.

Close Menu