Menu
Category

Ośrodek Mediacji

Ankieta dot. funkcjonowania systemu mediacji

By |

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oraz rozpowszechnienie wśród Radców Prawnych anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania systemu mediacji w Polsce oraz oczekiwań wobec przyszłego Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Badanie kwestionariuszowe realizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Poniższa ankieta nie jest tożsama z ankietą umieszczoną w ramach konsultacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut.
Wszystkie odpowiedzi są poufne, zostaną w pełni zanonimizowane i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych statystyk. Przedmiotowe wyniki posłużą do przygotowania raportu dla Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego m.in. kształtu i warunków wpisu mediatorów do Krajowego Rejestru Mediatorów.
Ewentualne pytania oraz wątpliwości dotyczące badania prosimy kierować na adres: mediacja@kul.pl.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za poświęcony czas i Państwa udział w badaniu.
Przedmiotowa anonimowa ankieta jest dostępna w poniższym odnośniku:
https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/712559?lang=pl

Z wyrazami szacunku
zespół projektowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

SZKOLENIE NA MEDIATORA CERYFIKOWANEGO

By |

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na  Jesienne  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w trzech sesjach weekendowych (sobota-niedziela).
Terminy: 14-15.09.2019 r., 21-22.09.2019 r. oraz 5-6.10.2019 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a
Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).
UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 23 sierpnia 2019 r. – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.
Link do rejestracji: https://jwm2019.webankieta.pl/


Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona.
       

Szczegółowe informacje na stronie – link do strony                                                                                                                                                                                      

Beata Wolańska
Centrum Mediacji Gospodarczej Przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

By |

Szanowni Państwo,

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP  informuje, że w dniach 13 i 14 września 2019 r. odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów.

Warto podkreślić, że oferta szkolenia kierowana jest do wszystkich mediatorów “praktykujących”.

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz karta zgłoszeniowa znajdują się tutaj

 

Letnie Warsztaty Mediacji w Warszawie

By |

Szanowni Państwo,

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród radców prawnych z Państwa Izby informacji o szkoleniu na mediatora certyfikowanego, które odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).
Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.
Terminy: 2-4.08.2019 r. oraz 9-11.08.2019 r.
Poniżej treść informacji o szkoleniu, plakat oraz link informacyjny: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/szkolenie-mediatorow-w-nowej-odslonie-2/

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Letnie Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.
Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).
Terminy: 2-4.08.2019 r. oraz 9-11.08.2019 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).
UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 21 czerwca – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    

Link do rejestracji: https://lwm2019.webankieta.pl/

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW W WARSZAWIE

By |

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 28 oraz 29 czerwca br. odbędą się  Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów w Warszawie w siedzibie KIRP .

Warto podkreślić, że oferta szkolenia kierowana jest do wszystkich mediatorów “praktykujących” a tylko z prawem pierwszeństwa, przy ograniczonej ilości miejsca, dla radców prawnych.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow-4/

 

Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów

By |

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy  o Warsztatach Specjalistycznych dla Mediatorów, które odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP w dniach 28 oraz 29 czerwca br.

Warto podkreślić, że oferta szkolenia kierowana jest do wszystkich mediatorów “praktykujących” a tylko z prawem pierwszeństwa, przy ograniczonej ilości miejsca, dla radców prawnych.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow-4/

 

 

Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów

By |

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na  Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów, które odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP w dniach 12 oraz 13 br.

Warto podkreślić, że oferta szkolenia kierowana jest do wszystkich mediatorów “praktykujących” a tylko z prawem pierwszeństwa, przy ograniczonej ilości miejsca, dla radców prawnych.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow-3/

0