Skip to main content
search
0
Category

Ośrodek Mediacji

Poznaj sąd i mediacje

By
W dniu 08.03.2024 odbyło się pilotażowe spotkanie pt. „Poznaj sąd i mediacje” współorganizowane przez Ośrodek Mediacji OIRP w Szczecinie z Sądem Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie dla młodzieży z dwóch szczecińskich liceów.
Spotkanie poprowadzili: SSR Marek Dalidowicz oraz mediatorki z naszego Ośrodka Mec. Anna Mazurek – Różynek oraz Mec. Anna Myśko.
W trakcie spotkania:
 1. uczennice IX Liceum Ogólnokształcące Im. Bohaterów Monte Cassino W Szczecinie przeprowadziły prezentację o molestowaniu w ramach projektu pn. „Zachowaj To Dla Siebie”.
 2. Sędzia przybliżył młodzieży zagadnienia dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i o wybranych przestępstwach, a mediatorki możliwości i korzyści z zastosowania mediacji.
 3. licealiści zostali zapoznani i oprowadzeni po gmachu sądu.
Wydarzenie spotkało się z ogromnym entuzjazmem wszystkich uczestników. Potwierdziło też, że taka forma przekazu wiedzy o trudnych społecznie i prawnie tematach jest bardzo przystępna i wpisuje się w potrzeby młodzieży.
Jesteśmy głęboko przekonani, że to początek nowego wyzwania, które Ośrodek Mediacji będzie realizował periodycznie wespół z Sądem, a projekt „Poznaj sąd i mediacje” zainteresuje młodzież, która chciałaby zaprezentować swoje działania w takiej wyjątkowej formule.
Zapraszamy do kontaktu: mediacje@oirp.szczecin.pl oraz do korzystania z usług mediatorów naszego Ośrodka, których lista znajduje się na stronie Ośrodka Mediacji
Osoby zainteresowane projektem realizowanym przez uczennice zachęcamy do zapoznania się informacjami umieszczonymi na Instagramie z postami o przedmiotowej tematyce https://www.instagram.com/zachowajtodlasiebie/ oraz do wysłuchania reportażu Redaktor Anny Kolmer z Radio Szczecin

Pierwsze spotkanie mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie w 2024 r.

By

9 stycznia miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie. Było ono okazją nie tylko do złożenia sobie życzeń Noworocznych ale również do podsumowania dotychczasowej działalności i inicjatyw realizowanych przez Ośrodek oraz zastanowienia się nad planami na kolejny rok. A w planach przewidujemy m.in. szkolenie dla członków Izby w ramach „śród radcowskich” dotyczące problemów związanych z konstruowaniem ugód mediacyjnych oraz współpracy pełnomocnika z klientem w postępowaniu mediacyjnym; włączanie się w inicjatywy społeczne przybliżające polubowne metody rozstrzygania sporów; nawiązywanie kontaktów z samorządami zawodowymi.. O wszystkich inicjatywach będziecie Państwo informowani na bieżąco na profilu FaceBook oraz w wiadomościach izbowych zamieszczanych w zakładce „Aktualności”.

Z racji, że mediacja to również umiejętność dyskusji szczerze zachęcamy Państwa do obserwowania już w najbliższy piątek 26 stycznia transmisji on-line z organizowanej przez WPiA US debaty – „Areopag o przyszłości demokratycznego państwa prawnego – odbudowa i odpowiedzialność czy koniec epoki prawa?”. W tegorocznej edycji tego wydarzenia wezmą udział prof. dr hab. Ewa Łętowska, dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM, prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prod. dr hab. Andrzej Rychard, dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ. Więcej szczegółów dostępne pod adresem https://facebook.com/events/s/areopag-o-przysz%C5%82osci-demokrat/1407602003520084/

Anna Mazurek-Różynek
Piotr Puchalski
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Październik miesiącem ADR

By ,

Zachęcamy wszystkich radców prawnych do udziału w projekcje” PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ADR ”organizowanym przez Komisję ADR działającą przy KRRP.

W ramach tego projektu, promującego alternatywne metody rozwiązywania sporów, przygotowano kilka szkoleń z obszaru ADR dostępnych dla wszystkich po zalogowaniu na platformę szkoleniową e-KIRP (będą ukazywały się sukcesywnie w poszczególnych tygodniach października),  jak również objęte tym projektem finał ,, Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich Lider Mediacji 2023 ” oraz konferencja ,, Mediacja. Jak uniknąć błędów i przezwyciężyć ograniczenia? ”

Harmonogram wydarzeń oraz agenda Konferencji do pobrania poniżej.

AGENDA KONFERENCJI 13.10.2023
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ADR – harmonogram wydarzeń KRRP

Spotkanie sędziów z mediatorami „ Wokanda i mediacja, kilka sposobów na trudne osoby, stres i emocje”

By

Dziś w Szczecinie odbyło się spotkanie mediatorów z Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie oraz sędziów, poświęcone praktycznym aspektom prowadzenia mediacji, a także planowanym zmianom w ramach projektu Krajowy Rejestr Mediatorów.

Spotkanie wzbogacono o blok szkoleniowy z zakresu technik komunikacji. Więcej informacji na Facebooku OIRP w Szczecinie

IV edycja konkursu „Ambasador Mediacji”

By
Koleżanki i Koledzy,
Informujemy o rozpoczęciu IV edycji konkursu ,,Ambasador Mediacji ‘’, który promuje mediację, jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów.
Do udziału w Konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w roku 2022 w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.
Prawo zgłaszania kandydatur (osób fizycznych, organizacji pozarządowych, itp.) przysługuje ośrodkom mediacji zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” lub dziekanom okręgowych izb radców prawnych, przy których ośrodek mediacji nie został jeszcze wyodrębniony. Nasz Ośrodek ma czas do 25.04.2023 r. na zgłoszenie kandydatury.
Kapitułę konkursu tworzą kierownicy ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych i przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych.
Laureatami konkursu w poprzednich jego edycjach byli: Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania.
 
Ze względu na wymogi konkursowe prosimy o przesyłanie Waszych propozycji kandydatur do dnia 18.04.2023 r. na adres mediacje@oirp.szczecin.pl wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu

Webinar „Representation and role of lawyer in mediation”

By

Informujemy, że w dniu 15 marca 2023 roku odbędzie się webinar Representation and role of lawyer in mediation organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL.

Webinar jest nieodpłatny, natomiast wymaga uprzedniej rejestracji ( poniżej link do wykorzystania w tym zakresie ). Przewidywane jest wystawienie zaświadczeń z tytułu uczestnictwa w webinarze. Językiem webinaru jest język angielski.

Zachęcamy do uczestnictwa w webinarze.

W załączeniu także informacja o webinarze.

Link do rejestracji:
https://aea-eal.eu/join-the-webinar-representation-and-the-role-of-lawyer-in-mediation-march-15-2023/

Nabór na szkolenie „MEDIATOR – zawód z potencjałem”

By

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie rozpoczyna nabór do kolejnej edycji szkolenia z zakresu mediacji – „MEDIATOR – zawód z potencjałem”.

To najprawdopodobniej ostatnia edycja szkolenia w takiej cenie przed zaostrzeniem standardów szkolenia przez Radę ADR.

Szkolenie dedykowane dla radców prawnych, aplikantów radcowskich a w przypadku wolnych miejsc także innych osób z wykształceniem prawniczym.
Liczba uczestników: 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń) min. 10 osób
Formuła szkolenia: stacjonarna – zajęcia w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23
Ilość godzin merytorycznych: 40 h
Terminy spotkań:

 • 31.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 01.04.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 02.04.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 14.04.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 15.04.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 16.04.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00

Koszt: 1750 zł brutto (zawiera także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe)
Termin płatności: do dnia 23.03.2023 r. godz. 14.00
Prowadzący: mediatorzy stali, 2 radców prawnych i 1 ekonomista. Więcej o prowadzących tutaj.
Program szkolenia odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich 40 h szkolenia.

Wszystkie Koleżanki i Kolegów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do dnia 23.03.2023 r. godz. 14.00 na adres email: mediacje@oirp.szczecin.pl scanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacja warunków uczestnictwa oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Nabór na szkolenie „MEDIATOR zawód z potencjałem”

By

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie planuje przeprowadzenie drugiej edycji szkolenia z zakresu mediacji – „MEDIATOR zawód z potencjałem”

Szkolenie dedykowane dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Liczba uczestników: maksymalnie 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń) – min. 10 osób

Formuła szkolenia: stacjonarna – zajęcia w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23

Ilość godzin: 40 h

Terminy spotkań:

 • 20.01.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 21.01.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 22.01.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 27.01.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 28.01.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 29.01.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00

Koszt: 1750 zł brutto (zawiera także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe)

Termin płatności: do dnia 13.01.2023 r. godz. 14.00

Prowadzący: mediatorzy stali, 2 radców prawnych i 1 ekonomista. Więcej o prowadzących tutaj.

Program szkolenia odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich 40 h szkolenia.

Wszystkie Koleżanki i Kolegów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do dnia 13.01.2023 r. godz. 14.00 na adres email: mediacje@oirp.szczecin.pl scanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Anna Mazurek – Różynek i Piotr Puchalski
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Close Menu