Wybory

Wybory

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie na podstawie Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. z późn. zm. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, informuje, że uchwałą Rady OIRP w Szczecinie nr 1260/XI/2024 z dnia 21 marca 2024 r. powołano Okręgową Komisję Wyborczą oraz ustalono termin zebrań rejonowych.

Zgłoszenie kandydatury należy złożyć do dnia 7 maja 2024 r.