Wybory

 

Na podstawie § 24 ust. 1 pkt.1 uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu Okręgowa Komisja Wyborcza sporządziła listy zgłoszonych kandydatów oraz spis radców posiadających prawo wybierania podczas Zgromadzenia Delegatów OIRP w Szczecinie.

W związku z obowiązkiem przeciwdziałania COVID-19 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych sanitarnych dla uczestników Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

uchwała nr 113_X_2020 w sprawie ustalenia wytycznych sanitarnych dla uczestników w Zgromadzeniu OIRP w Szczecinie

Zgromadzenie odbędzie się w obiekcie Arena Szczecin Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Władysława Szafera 3, 5, 7 na hali głównej.