Wybory

Uchwałą Nr 1156/X/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 19 listopada 2019 r. zwołano zebrania rejonowe naszej Izby w dniach:

  1. zebranie rejonu I na 20.01.2020 r. na godz. 17.00 – I termin, na godz. 17.15 – II termin,
  2. zebranie rejonu II na 21.01.2020 r. na godz. 17.00 – I termin, na godz. 17.15 – II termin.

Uchwała dostępna jest na stronie internetowej Izby w zakładce Uchwały Rady, pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/izba/uchwaly-rady-oirp/

Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów OIRP w Szczecinie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie podziału radców prawnych na rejony i ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie OIRP w Szczecinie z poszczególnych rejonów, utworzone zostały dwa rejony:

  1. Rejon I stanowią radcowie prawni, których nazwiska zaczynają się na lit. od A do Ł włącznie,
  2. Rejon II stanowią radcowie prawni, których nazwiska zaczynają się na lit. od M do końca alfabetu.

Zebrania rejonowe odbędą się w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Humanistycznego w Sali Kongresowej przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.
Poniżej można podebrać zgłoszenie kandydata w wyborach oraz jego zgodę na kandydowanie.

Na podstawie §24 ust. 1 pkt.1 uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu sporządzono listy zgłoszonych kandydatów w rejonie I i II w wyborach delegatów do Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

lista zgłoszonych kandydatów- rejon I

lista zgłoszonych kandydatów- rejon II