Skip to main content
search
0

Kacper Sobczak

Szczecin

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2004 roku, przy czym pracę w zawodzie prawnika rozpocząłem już na studiach prawniczych w jednej ze szczecińskich kancelarii radcy prawnego. W ciągu niemal 16 lat pracy zajmowałem się w szczególności obsługą podmiotów z branży budowlanej, deweloperskiej, paliwowej, transportowej, nieruchomościowej (pośrednictwo, prawo lokalowe) oraz ubezpieczeniowej.
Ponadto, specjalizuję się w obsłudze postępowań upadłościowych i naprawczych, tak w zakresie reprezentacji wierzyciela lub dłużnika, jak i w zakresie obsługi nadzorców sądowych i syndyków.
Zajmuję się także doradztwem w zakresie zamówień publicznych, zarówno dla podmiotów przygotowujących procedurę przetargową, jak i uczestników postępowania, także związanych z projektami finansowanymi ze środków unijnych.
Prowadzę również obsługę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, będących stroną umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub ubiegających się o kontrakt z NFZ.
W latach 2008-2014 byłem Przewodniczącym Rady Nadzorczej jednej ze szczecińskich Spółdzielni Mieszkaniowych.
Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, w której w latach 2013-2016 uczestniczyłem w pracach Komisji ds. Szkoleń i Aplikacji. Od roku 2016 jestem członkiem Rady OIRP oraz uczestniczę w pracach Komisji ds. wykonywania zawodu.
Władam biegle językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim.


Opis działalności

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w następujących dziedzinach prawa:
1. Prawo Administracyjne - reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w procesach budowlanych (uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, formalnoprawne przygotowywanie inwestycji budowlanych), w sprawach koncesji, w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, a także w sprawach z zakresu ochrony środowiska i prawa energetycznego.
2. Prawo Cywilne - sprawy o świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym o odszkodowanie oraz o ochronę dóbr osobistych i praw autorskich, analizowanie i sporządzanie listów intencyjnych, porozumień, umów nazwanych i nienazwanych, w tym w szczególności pod konkretne projekty inwestycyjne. Prawo konsumenckie. Prawo wekslowe. Sprawy własnościowe, naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, sprawy eksmisyjne, prawo lokalowe, obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
3. Prawo Gospodarcze - zakładanie spółek i innych podmiotów, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym ich organów np. Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przekształcenia podmiotów gospodarczych, skup i windykacja wierzytelności.
4. Prawo Karne - przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonych w trakcie postępowania karnego, obrona oskarżonych lub obwinionych.
5. Prawo Pracy - przywrócenie do pracy, odszkodowanie, mobbing, opiniowanie umów o pracę, zakaz konkurencji, kontrakty menedżerskie, wypowiadanie umów, zwolnienia grupowe, odwołania od decyzji organów rentowych i emerytalnych.
6. Prawo Rodzinne - rozwód, separacja, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władza rodzicielska i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie.
7. Prawo Spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, zachowek.
8. Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne - przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, obsługa nadzorców sądowych i syndyków.
9. Prawo zamówień publicznych - w tym obsługa prawna projektów finansowanych ze środków unijnych.
10. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.


Specjalizacje

  • Postępowanie windykacyjne / egzekucyjne / upadłościowe
  • Prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego
  • Prawo karne / karnoskarbowe / wykroczeń

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Kacper Sobczak
Wojska Polskiego 20/5
70-471 Szczecin

tel.: +48 91 434 07 07
kom.: +48 602 520 609
faks: +48 91 434 40 61
e-mail: kacper.sobczak@jkrskancelarie.pl
strona: http://www.kacpersobczak.com
Close Menu