Skip to main content
search
0

Karolina Jankowska-Mazur

Choszczno

Karolina Jankowska-Mazur doświadczenie zawodowe zdobywa od 2005 r., początkowo jako prawnik, potem aplikant radcowski, a aktualnie jako radca prawny.

Z celującymi ocenami na dyplomie ukończyła Prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2011-2014 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. W tym okresie w znanych i renomowanych kancelariach zdobywała wszechstronne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw sądowych oraz bieżącej obsługi klientów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. W 2014 r. złożyła egzamin radcowski z wyróżnieniem i została wpisana na listę radców prawnych pod numerem Sz-1260.

Specjalizuje się w PRAWIE MEDYCZNYM oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. W zakresie jej zainteresowań znajduje się również tematyka obejmująca szeroko pojęte prawo cywilne, prawo spółek handlowych, jak również prawo administracyjne. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak również liczne sprawy sądowe indywidualnych klientów uwieńczone sukcesem na sali sądowej. Zajmuje się również działalnością szkoleniową.


Opis działalności

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w zakresie :
• prawa cywilnego:
• sprawy spadkowe
• o zapłatę
• dotyczące służebności
• stwierdzenie zasiedzenia
• dotyczące zawierania, realizacji i wypowiadania umów
• odszkodowawcze

• prawo medyczne
• spory o błędy lekarskie
•reprezentowanie podmiotów leczniczych w sporach z NFZ,
• pomoc prawna w procesach przeciwko podmiotom leczniczym,
• obrona lekarzy przed sądami lekarskimi i w postępowaniach karnych,
• bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych,
• zakładanie spółki lekarskiej
• prowadzenie szkoleń z prawa medycznego

• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
• sprawy o przywrócenie do pracy
• odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy
• wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, ekwiwalentów
• odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu
• sprawy dotyczące emerytur, rent, zasiłków

• prawa rodzinnego i spadkowego:
• sprawy rozwodowe
• roszczenia alimentacyjne
• ustalanie, wykonywanie i zmiana kontaktów rodziców z dzieckiem
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

• prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych:
• zakładanie i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego
• przygotowywanie dokumentów korporacyjnych (uchwał, regulaminów)
• przygotowywanie umów związanych z bieżącą działalnością spółki

• prawa administracyjnego:
• reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej (w tym ZUS,US) jak i przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

• windykacji wierzytelności:
• prowadzenie postępowań klauzulowych oraz egzekucyjnych


Informacje dodatkowe

W ramach specjalizacji z zakresu PRAWA MEDYCZNEGO Kancelaria oferuje doradztwo prawne na rzecz podmiotów związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia, zarówno podmiotów działalności leczniczej jak i osób indywidualnych.
Dzięki wąskiej specjalizacji w PRAWIE MEDYCZNYM Kancelaria zapewni kompetentną pomoc, popartą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.


Specjalizacje

  • Prawo pracy (i zatrudnienia)
  • Prawo rodzinne
  • Prawo spadkowe

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Jankowska-Mazur
ul. Wolności 35A/1
73-200 Choszczno

kom.: 888813957
e-mail: kancelaria@radca-jankowska.pl
strona: https://radca-jankowska.pl/o-mnie/
Close Menu