Skip to main content
search
0

Arkadiusz Paduch

Szczecin

Arkadiusz Paduch ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2003 roku. W tym samym roku rozpoczął aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie. W 2006 roku Arkadiusz Paduch ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. W tym samym roku została założona Kancelaria Radcy Prawnego, która nieprzerwanie do dnia dzisiejszego świadczy profesjonalne usługi prawnicze dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Kancelaria zajmuje się bieżącą, kompleksową obsługą przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego oraz współpracuje z licznymi kancelariami prawniczymi w Polsce w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych oraz administracyjnych.
Kancelaria świadczy usługi dla przedsiębiorców, w tym podmiotów jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek osobowych i kapitałowych.
Kancelaria zajmuje się obsługą wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Kancelaria stale pomaga również klientom indywidualnym we wszelkiego rodzaju problemach natury prawnej.


Opis działalności

Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusza Paducha świadczy usługi w zakresie przeważającej części gałęzi prawa. Kancelaria zajmuje się doradztwem i prowadzeniem postępowań w szczególności w sprawach z zakresu:
- prawa gospodarczego,
- prawa handlowego (prawa spółek handlowych),
- prawa rzeczowego,
- prawa spadkowego,
- prawa umów,
- prawa rodzinnego,
- prawa pracy,
- prawa ubezpieczeń społecznych,
- prawa spółdzielczego.

Kancelaria nadto specjalizuje się w pomocy w dochodzeniu należnych świadczeń, które z różnych przyczyn nie trafiają do uprawnionych osób. Dochodzimy w szczególności:

- wszelkiego rodzaju odszkodowań, w tym naprawiania poniesionych strat i dochodzenia utraconych korzyści,
- zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
- zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych,
- renty z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość,
- zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby najbliższej,
- odszkodowania w związku ze śmiercią osoby najbliższej,
- renty w związku ze śmiercią osoby najbliższej,
- świadczeń od zakładów ubezpieczeń,
- roszczeń z tytułu wypadków przy pracy,
- należności od niesolidnych dłużników.
Występujemy w szczególności w sprawach roszczeń z wypadków komunikacyjnych, a także wypadków związanych z odpowiedzialnością cywilną innych podmiotów, np. z tytułu zaniedbań przy zabezpieczeniu placu budowy lub innych robót, zaniedbań przy należytym utrzymaniu stanu dróg i chodników (np. nierówności, wykopy, brak odśnieżenia lub likwidacji oblodzeń) oraz zaniedbań przy przestrzeganiu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również w sprawach roszczeń z umów ubezpieczenia, zarówno z tytułu ubezpieczeń majątkowych, jak i osobowych.

Prowadzimy sprawy od zgłoszenia roszczeń do zaspokojenia wierzytelności, w szczególności na drodze postępowania sądowego. Występujemy na etapie likwidacji szkód, prowadzimy rozmowy i negocjacje na drodze pozasądowej oraz występujemy na drodze przymusowego dochodzenia należności.

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń przed sądami oraz organami egzekucyjnymi aż do uzyskania zaspokojenia dochodzonych należności.

Prowadzimy również kompleksowo działalność w zakresie windykacji należności od niesolidnych dłużników, przez prowadzenie rozmów, negocjacji, zawieranie ugód, wzywanie i nakłanianie do zapłaty, jak i w zakresie dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Zajmujemy się również obroną przed nieuzasadnionymi roszczeniami zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej, zarówno w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, w tym w sprawach rodzinnych, spadkowych czy pracowniczych, w sprawach administracyjnych oraz w sprawach karnych.

Kancelaria zajmuje się także występowaniem i świadczeniem usług prawniczych w sprawach karnym i w sprawach o wykroczenia. Radca prawny Arkadiusz Paduch podejmuje się obrony w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz występowania jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych w procesie karnym oraz w postępowaniu o wykroczenie.


Specjalizacje

  • nieruchomości i mieszkaniowe
  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo rodzinne
  • Prawo rzeczowe

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Arkadiusz Paduch
Na Stoku 32a
71-792 Szczecin

kom.: 661800224
e-mail: a.paduch@arkadiuszpaduch.pl
strona: http://www.arkadiuszpaduch.pl
Close Menu