Skip to main content
search
0

Grzegorz Woźniak

Szczecin

Grzegorz Woźniak, radca prawny
Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (Sz – 1145). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył 3,5 letnią aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w Kancelarii Radcy Prawnego Janusza Harbuz-Wójciak w Szczecinie. Posługuje się językiem angielskim.

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, radca prawny
Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (Sz – 1144). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła 3,5 letnią aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Kancelarii Radców Prawnych Licht&Przeworska s.c. w Szczecinie. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego. Prowadzi zajęcia ze studentami m.in. z zakresu Prawa handlowego. Posługuje się językiem angielskim.


Opis działalności

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, jak również przedsiębiorców. Celem Kancelarii jest wspieranie jej klientów poprzez poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych.

OFERTA
- występowanie w imieniu Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, urzędami i innymi organami administracji publicznej
- udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji prawnych (również telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej)
- sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych i środków odwoławczych
- reprezentowanie i pomoc w negocjacjach
- reprezentowanie Klienta przed sądami polubownymi oraz w mediacji
- przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie procesu zakładania spółek i innych osób prawnych
- sporządzenie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych
- opracowanie projektów aktów prawnych w tym: umów, porozumień, uchwał, statutów, regulaminów i zarządzeń
- sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym

Szczegółowy zakres, dobór i sposób świadczonych usług jest zawsze dostosowany do specyfiki, potrzeb i oczekiwań Klienta.


Informacje dodatkowe

Specjalizacja
- prawo cywilne, w tym spory na tle umów ubezpieczenia
- prawo handlowe, w tym zakładanie oraz przekształcanie spółek handlowych
- prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów
- prawo lokalowe, w tym wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie,
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- prawo gospodarcze
- prawo administracyjne oraz podatkowe
- prawo budowlane
- prawo karne, w tym pełnienie funkcji obrońcy


Specjalizacje

  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo odszkodowań i ubezpieczeń
  • Prawo spadkowe

Kontakt

LEGE PARTNERS Kancelaria Radcy Prawnego
Błogosławionej Królowej Jadwigi 20A/4
70-262 Szczecin

tel.: 91 823 45 93
kom.: 501396147
e-mail: kancelaria@legepartners.szczecin.pl
strona: http://legepartners.szczecin.pl
Close Menu