Menu

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem: „Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych” – 14 stycznia 2022 r.

53923
By 13 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

na prośbę Wydziału Prawa i Administracji UAM przekazujemy informację na temat konferencji naukowo-szkoleniowej pod tytułem: „Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych”. Konferencja została przygotowana jako współpraca nauki z praktyką.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku od 11.00 do 17.00 w formie zdalnej na platformie Zoom i będzie się składać z dwóch części. Pierwsza koncentrować się będzie na prawnych zagadnieniach związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych, w tym nabywaniu własności gruntów będących w posiadaniu zależnym. Poruszone zostanie także zagadnienie praw i obowiązków nabywców nieruchomości rolnych. W dalszej części zaprezentowana zostanie tematyka zgody KOWR na nabycie i zbycie nieruchomości rolnych. W ramach tej sesji odbędzie się także panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Sejmu, MRiRW, KOWR, izby rolniczej i młodych rolników. W drugiej części zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia związane z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym zakres zastosowania tego aktu prawnego, pojęcie rolnika indywidualnego, prawo pierwokupu i wykupu KOWR, nabywanie i zbywanie nieruchomości rolnych przez małżonków oraz konsekwencje na tym tle wynikłe z ustania małżeństwa, dziedziczenie nieruchomości rolnych i gospodarstw rolnych w świetle UKUR, sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prelegentami będą m.in. Dyrektor z KOWR oraz Naukowcy, Prawnicy Agraryści z wielu uczelni w Polsce. W załączeniu program konferencji.

W związku z tym, że konferencja miała odbyć się w formie hybrydowej w czasie Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA PREMIERY w Poznaniu (które jednak zostały odwołane z uwagi na COVID-19) oraz zdalnie na platformie Zoom, konieczna jest rejestracja link – konferencja.tygodnik-rolniczy.pl

Po dokonaniu rejestracji otrzymacie Państwo link do konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla osób zainteresowanych wydane zostanie zaświadczenie uczestnictwa w konferencji przez WPiA UAM. Niezbędna jest jednak rejestracja i połączenie on-line przez cały czas trwania konferencji.

Program konferencji___14stycznia 2022

Close Menu
0