Skip to main content
search
0

Obowiązek aktualizacji danych ewidencyjnych

63149
By 19 kwietnia 2023

Zmieniasz adres do korespondencji, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej? Przypominamy Ci że masz obowiązek zgłoszenia tych zmian Izbie. W przeciwnym wypadku korespondencja kierowana na nieaktualny adres może zostać uznana za skutecznie doręczoną. Aktualizacji danych dokonacie za pośrednictwem extranetu, bądź w tradycyjnej formie korzystając z wzoru karty ewidencyjnej karta-ewidencyjna

Close Menu