Menu
Category

Bez kategorii

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej.

By |

Szanowni Państwo,

w imieniu Wolters Kluwer Polska zapraszamy w dniu 18.10 r. o godz. 15.00 na bezpłatne szkolenie online pt. „Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej”.

Szkolenie skierowane jest osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności kancelarii prawnej, w tym w szczególności adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, czy mediatorów sądowych.

Strona ze szczegółami: https://bit.ly/3lBC9YD.

Webinar dofinansowanie kancelarii.

 

 

Konferencja “Mediacja – perspektywy rozwoju” – 19 października 2021 roku w godz. 9:00-13:00

By |

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Komisji ADR r.pr. Tomasza Parkasiewicza, zapraszamy na bezpłatny udział w Konferencji KRRP  pt.: “Mediacja – perspektywy rozwoju z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021″. 

Mediacja staje się coraz bardziej popularnym i skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów. W wielu krajach na świecie jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce. Z przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych wynika, że w efekcie podejmowanych działań, liczba spraw skierowanych przez sądy do mediacji wzrosła z 17 811 w 2015 r. do 26 810 trzy lata później, zaś niektóre z samorządów zdecydowały się na podjęcie zintensyfikowanie działań zmierzających do wykorzystania zalet mediacji  administracyjnej. Szczególnie utrudniony podczas pandemii dostęp do sądu to dobry czas do refleksji nad innymi, bardziej efektywnymi, sposobami rozwiązywania sporów.

Konferencja, którą przygotował samorząd radców prawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021, ma na celu analizę obecnego stanu mediacji w Polsce, a także perspektywiczne spojrzenie na rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Wśród tematów omawianych podczas konferencji znajdą się:

  • Nowa rola sędziego po zmianach kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku – czyli jak „nie zabić” szansy na ugodę?
  • Mediacja w postępowaniu administracyjnym – aspekty teoretyczne i praktyczne
  • Mediacja on – line marketingowy chwyt czy efektywne narzędzie? – wyniki badan skuteczności i nowe standardy
  • Pełnomocnik w mediacji
  • Mediacja w obszarze prawa własności przemysłowej na przykładzie znaków towarowych.

Prelegentami podczas konferencji będą doświadczeni praktycy z zakresu mediacji: Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME; Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; Maciej Bobrowicz – radca prawny z 30-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym, mediator sądowy, od ponad 15 lat mediator w sporach gospodarczych, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach: 2007-2010, 2010-2013 oraz 2016-2020; Katarzyna Godlewska – radca prawny, mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie oraz wpisana na listę mediatorów sądowych; Magdalena Klimaszewska – radca prawny, ekspert Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnik Wydziału Krajowych Znaków Towarowych, współpracujący z  Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (ang. World Intellectual Property Organization) promując polubowne metody rozwiązywania sporów w obszarze własności przemysłowej.

Konferencję podsumują Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP – Ewa Gryc-Zerych.

Zarejestrowani uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w wykładach i zadawania pytań w trakcie konferencji (w części konferencji do tego przeznaczonej).

Zapisy i rejestracja https://www.webankieta.pl/ankieta/667594/formularz-zgloszeniowy-konferencja-mediacja-perspektywy-rozwoju-19102021-godz-900-1300-platforma-zoom.html

Linki do wydarzenia:

https://kirp.pl/konferencja-krrp-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-2021/

https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych/posts/4561364013925431

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6851150760244252672/

 

 

Szkolenia zawodowe w drugim półroczu 2021 r.

By |

Zapraszamy do zapisów na szkolenia zawodowe w drugim półroczu 2021 r. Szkolenia będą odbywały się w formie hybrydowej. 12 osób będzie mogło w nich uczestniczyć bezpośrednio na sali w siedzibie Izby, a pozostałe osoby za pośrednictwem naszej aplikacji do szkoleń online. W tym półroczu, z przyczyn logistycznych, szkolenia wyjątkowo będą odbywać się głównie we wtorki.

Lista szkoleń i formularz zapisów na:
https://oirp.szczecin.pl/…/srody-radcowskie/lista-szkolen/

Wyjazd szkoleniowo- integracyjny dla aplikantów radcowskich- przedłużenie zapisów do dnia 26.07

By |

Koleżanki i Koledzy,

informujemy o przedłużeniu zapisów do udziału w wyjeździe szkoleniowo- integracyjnym, który odbędzie się w dniach 17-19 września w Łukęcinie, do dnia 26 lipca do końca dnia. Do udziału w wyjeździe zapraszamy również osoby, które w zeszłym roku ukończyły w naszej izbie aplikację radcowską.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny aplikantów radcowskich 2021

Stanowisko Prezesa SA w Szczecinie w sprawie doręczeń przez portal informacyjny

By |

Koleżanki i Koledzy,

poniżej zamieszczamy link do stanowiska Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w przedmiocie doręczeń za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów. Stanowisko w sposób klarowny przestawia zasady doręczeń za pośrednictwem portalu w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Jednocześnie zaznaczamy, że wskazana w piśmie praktyka jest rekomendowana sądom apelacji szczecińskiej, co jednak nie oznacza że została ona już w nich wdrożona. Przyjęta praktyka jest efektem rozmów przeprowadzonych przez dziekanów samorządów radcowskiego i adwokackiego z Prezes Sądu Apelacyjnego niezwłocznie po wejściu w życie przepisów dotyczących e-doręczeń.

Stanowisko_PrezesaSA

Piknik Radcowski- zapisy na autobus. Odbiór opasek z biura Izby.

By |

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż do poniedziałku 12 lipca do godziny 15:00 zbieramy zgłoszenia osób chętnych na skorzystanie z zapewnionego przez naszą Izbę autobusu zbiorowego, który w dniu imprezy przez cały dzień kursować będzie pomiędzy centrum miasta (zatrzymując się na kolejnych przystankach na trasie) a miejscem imprezy. Celem wyrażenia chęci skorzystania z transportu, prosimy o przesłanie we wskazanym terminie maila na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl, ze wskazaniem ilości osób zainteresowanych transportem.

Ponadto informujemy, iż w biurze Izby można odbierać opaski uprawniające do wstępu na teren imprezy. Zapraszamy do odbioru. Osoby nie posiadające ze sobą opaski nie będą wpuszczane na teren imprezy.

Stanowisko Rady ws. e-doręczeń

By |

W związku z zaniepokojeniem naszego środowiska chaotycznie wprowadzonymi zmianami dotyczącymi doręczeń za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Rada w trybie nadzwyczajnym podjęła stanowisko, w którym zwraca się do Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajowa Izba Radców Prawnych o zmianę wprowadzonych regulacji i dopracowania mechanizmów związanych z doręczeniami, tak aby na tych chaotycznych zmianach nie ucierpieli zwykli ludzie (stanowisko Rady).  Jednocześnie informujemy, że w poniedziałek uruchomimy zapisy na szkolenie w powyższej tematyce, które przeprowadzi w dniu 1 lipca o godz. 17 SSA we Wrocławiu prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, który przez wiele lat był odpowiedzialny za wdrażanie Portalu Informacyjnego Sądów i powszechnie uznawany jest za wielkiego znawcę tematyki elektronizacji sądów.

0