Skip to main content
search
0
Category

Bez kategorii

Uwaga- zmiana wysokości składki członkowskiej od stycznia 2023 r. !

By

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału począwszy od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej ulegnie podwyższeniu. W konsekwencji, miesięczna składka członkowska dla radców prawnych wykonujących zawód wyniesie 111,00 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne, wykonujących zawód radcy prawnego wysokość składki wyniesie 60 zł, natomiast dla aplikantów radcowskich 30 zł.

Wysokość składki za ubezpieczenie OC nie uległa natomiast zmianie i wynosi nadal 19 zł. W związku z powyższym wysokość składki członkowskiej wraz z ubezpieczeniem OC od dnia 1 stycznia 2023 r. wyniesie:

 • dla radców prawnych wykonujących zawód 130 zł, w tym składka ubezpieczenia OC 19,00 zł,
 • dla radców prawnych niewykonujących zawodu 111 zł,
 • dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne, wykonujących zawód radcy prawnego 79 zł, w tym składka ubezpieczenia OC 19 zł,
 • dla aplikantów radcowskich 30 zł.

Przypominamy jednocześnie, że zwolnieniu ze składek na dotychczasowych zasadach podlegają:

 • radcowie prawni, którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 75 rok życia;
 • radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny przedłoży radzie okręgowej izby zaświadczenie o umieszczeniu go w rejestrze bezrobotnych;
 • radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujący zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.

Zwracamy również uwagę na konieczność terminowego regulowania składek przez wszystkie osoby zobowiązane.

Zapisy na Bal przedłużone do dnia 14 listopada

By

UPDATE: Zapisy na Bal zakończą się w dniu 14 listopada. Serdecznie zachęcamy do zapisów wszystkie te osoby, które jeszcze się nie zapisały.

Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego samorządu (wraz z osobami towarzyszącymi) do udziału w Balu z Okazji 40-lecia Samorządu Radców Prawnych. Bal odbędzie się w dniu 26 listopada od godziny 19:30 w Courtyard by Marriott Szczecin City. Wierzymy, iż będzie to świetna okazja do samorządowej integracji jak i udana puenta tegorocznych obchodów naszego wspólnego pięknego jubileuszu.

Koszt udziału w imprezie wynosi 260,00 zł od osoby. Cena obejmuje serwowaną kolację, bufet, a także napoje bezalkoholowe oraz wino białe i czerwone w opcji open. Szczegółowe menu opublikujemy w najbliższych dniach.

Zapisy odbywają się poprzez E-Izbę:
Bal-zapisy
Ilość miejsc jest ograniczona, zachęcamy zatem do  pilnego dokonywania zapisów! Do zobaczenia!

Rajd rowerowy z ogniskiem

By

W ramach wydarzeń związanych z 40-leciem samorządu radcowskiego zapraszamy wszystkich naszych członków do udziału w „Rajdzie rowerowym z ogniskiem”. Rajd poprowadzony zostanie malowniczymi i łagodnymi trasami wokół jeziora Głębokiego. Po zakończeniu rajdu zapisani uczestnicy będą mogli skorzystać z atrakcji parku linowego „Tarzania” oraz posilić się kiełbaską z ogniska. Zapisy potrwają do dnia 11 maja do godz. 15. W ramach symbolicznej opłaty zapewniamy wstęp do parku linowego (zarezerwowany na wyłączność Izby), kiełbaskę (ale nie w wersji vege) z pieczywem, wodę do picia i dobrą zabawę. Zapraszamy serdecznie.

Kryształowe Serce Radcy Prawnego- zgłoszenia do 6 maja

By

Koleżanki i Koledzy,
Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła XIV edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. W pierwszym etapie każda osoba zainteresowana może zgłaszać kandydata do nagrody spośród radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby. W efekcie, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: rzecznikprasowy@oirp.szczecin.pl w terminie do dnia 6 maja 2022 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie krysztaloweserce.kirp.pl

Oferta online- kursu prawniczego języka niemieckiego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

By

Szanowni Państwo,

informujemy, że właśnie ruszyły zapisy na kurs prawniczego języka niemieckiego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, której szczegóły znajdą Państwo w załączniku poniżej:

Kurs niemieckiego prawniczego – ogłoszenie

OIRP Szczecin Kurs j. niemieckiego prawniczego – informacje i program

 

Jeżeli nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem, zapraszamy do kontaktu.

Świąteczna Paczka OIRP w Szczecinie- aktualizacja 19 grudnia

By

Aktualizacja 19 grudnia- Zakończyliśmy zbiórkę. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zebraliśmy kwotę ponad 4.800,00 zł. Będziemy Państwa informować o dalszych etapach realizacji naszej pomocy.

Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie po raz kolejny organizuje zbiórkę na pomoc potrzebującym. Zbiórka dostępna jest pod adresem:
zrzutka.pl_cfx9mg

Zbiórka ma trwać do 17 grudnia, prosimy zatem wszystkich chętnych o możliwie pilny udział w niej.

W tym roku zdecydowaliśmy się pomóc:

Zgromadzeniu Zakonnemu Sióstr Misjonarek Miłości– Siostry prowadzą noclegownię i pomagają osobom bezdomnym (przykładowo codziennie rozdając setki obiadów), nie korzystając przy tym z pomocy (rządowej czy samorządowej) w jakiejkolwiek formie. Jest to w zasadzie jedyne takie miejsce w Szczecinie. Zgromadzone na ich rzecz środki przeznaczone zostaną na środki czystości, ręczniki, pościel, leki pierwszej pomocy, ubrania, bieliznę,

Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Choszcznie– zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup dobrej jakości mokrej karmy dla psów oraz kotów, ubranek dla psów, ciepłych kocy, długich smyczy, suplementów na stawy, podkładów medycznych, czy też obroży na pchły Foresto i żwirka dla kotów. Potrzeby Schroniska pozostają duże.

Przy dokonywaniu wpłaty każdy wpłacający ma możliwość wskazania, na który z celi ma zostać przeznaczona jego darowizna.

Istnieje również możliwość wpłaty na rachunek bankowy (subkonto) założony specjalnie na potrzeby zbiórki: 69105001616951000000002021. Gdyby ktoś wolał pomóc poprzez przyniesienie niezbędnych rzeczy (np. ciepłych ubrań) prosimy o wcześniejszy kontakt.
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy !

Niebieski Mikołaj zapisy

By
5 grudnia zapraszamy  Waszych milusińskich na spotkanie z Niebieskim Mikołajem, którego będziemy gościć w Teatrze Lalek Pleciuga przy okazji świątecznego spektaklu  „Choinka z bajkami”. Koszt uczestnictwa jednego dziecka to kwota 40 zł, która zostanie przeznaczona przez Mikołaja na słodką niespodziankę. W imprezie z dzieckiem może uczestniczyć jedna osoba dorosła. Zapisy trwają do 28 listopada https://oirp.szczecin.pl/product/niebieski-mikolaj-2021/

Zaproszenie na szkolenie nt. praw osób z niepełnosprawnością – Helsińska Fundacja Praw Człowieka

By

Szanowni Państwo,

na prośbę Helińskiej Fundacji Praw Człowieka przekazujemy informację o szkoleniu pt. „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami – unijne mechanizmy ochrony praw podstawowych” i będzie poświęcone zagadnieniom związanym z ochroną praw osób z niepełnosprawnościami w perspektywie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Szkolenie jest realizowane przez Fundację na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Tematyka szkolenia to:

 • Unijne, międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw podstawowych, w tym praw osób z niepełnosprawnościami.
 • Ochrona przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność w miejscu pracy i pozostałych obszarach (perspektywa prawa UE i krajowego).
 • Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w trakcie czynności procesowych.
 • Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną (w tym w kontekście spraw o ubezwłasnowolnienie i umieszczanie z placówkach).
 • Pytania prejudycjalne do TSUE jako mechanizm ochrony praw podstawowych i zasady równego traktowania.

Terminy szkolenia:

Część I –  9.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

Część II – 16.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/jjVF4hAKrMmy5PBw6.

Informację o szkoleniu można znaleźć również na Facebooku: https://www.facebook.com/events/281687443812652?event_time_id=281687443812652&ref=newsfeed

Szkolenie_listopad_2021_PKE_zaproszenie_v2

 

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej.

By

Szanowni Państwo,

w imieniu Wolters Kluwer Polska zapraszamy w dniu 18.10 r. o godz. 15.00 na bezpłatne szkolenie online pt. „Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej”.

Szkolenie skierowane jest osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności kancelarii prawnej, w tym w szczególności adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, czy mediatorów sądowych.

Strona ze szczegółami: https://bit.ly/3lBC9YD.

Webinar dofinansowanie kancelarii.

 

 

Konferencja „Mediacja – perspektywy rozwoju” – 19 października 2021 roku w godz. 9:00-13:00

By

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Komisji ADR r.pr. Tomasza Parkasiewicza, zapraszamy na bezpłatny udział w Konferencji KRRP  pt.: „Mediacja – perspektywy rozwoju z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021″. 

Mediacja staje się coraz bardziej popularnym i skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów. W wielu krajach na świecie jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce. Z przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych wynika, że w efekcie podejmowanych działań, liczba spraw skierowanych przez sądy do mediacji wzrosła z 17 811 w 2015 r. do 26 810 trzy lata później, zaś niektóre z samorządów zdecydowały się na podjęcie zintensyfikowanie działań zmierzających do wykorzystania zalet mediacji  administracyjnej. Szczególnie utrudniony podczas pandemii dostęp do sądu to dobry czas do refleksji nad innymi, bardziej efektywnymi, sposobami rozwiązywania sporów.

Konferencja, którą przygotował samorząd radców prawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021, ma na celu analizę obecnego stanu mediacji w Polsce, a także perspektywiczne spojrzenie na rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Wśród tematów omawianych podczas konferencji znajdą się:

 • Nowa rola sędziego po zmianach kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku – czyli jak „nie zabić” szansy na ugodę?
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Mediacja on – line marketingowy chwyt czy efektywne narzędzie? – wyniki badan skuteczności i nowe standardy
 • Pełnomocnik w mediacji
 • Mediacja w obszarze prawa własności przemysłowej na przykładzie znaków towarowych.

Prelegentami podczas konferencji będą doświadczeni praktycy z zakresu mediacji: Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME; Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; Maciej Bobrowicz – radca prawny z 30-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym, mediator sądowy, od ponad 15 lat mediator w sporach gospodarczych, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach: 2007-2010, 2010-2013 oraz 2016-2020; Katarzyna Godlewska – radca prawny, mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie oraz wpisana na listę mediatorów sądowych; Magdalena Klimaszewska – radca prawny, ekspert Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnik Wydziału Krajowych Znaków Towarowych, współpracujący z  Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (ang. World Intellectual Property Organization) promując polubowne metody rozwiązywania sporów w obszarze własności przemysłowej.

Konferencję podsumują Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP – Ewa Gryc-Zerych.

Zarejestrowani uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w wykładach i zadawania pytań w trakcie konferencji (w części konferencji do tego przeznaczonej).

Zapisy i rejestracja https://www.webankieta.pl/ankieta/667594/formularz-zgloszeniowy-konferencja-mediacja-perspektywy-rozwoju-19102021-godz-900-1300-platforma-zoom.html

Linki do wydarzenia:

https://kirp.pl/konferencja-krrp-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-2021/

https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych/posts/4561364013925431

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6851150760244252672/

 

 

Close Menu