Skip to main content
search
0

Ogólnopolski Prawniczy Turniej Negocjacyjny

70122

Organizatorami turnieju są Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Adwokacka w Warszawie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodych prawników polubownych metod rozwiązywania sporów, również w przypadku sporów z udziałem podmiotów sektora publicznego, a także wsparcie rozwoju umiejętności w tym zakresie.

Uczestnikami turnieju mogą być:

  • aplikanci adwokaccy;
  • aplikanci radcowscy;
  • studenci 4-5 roku studiów prawniczych;
  • absolwenci wydziałów prawa do ukończenia 28 roku życia (na dzień zgłoszenia), którzy uzyskali tytuł magistra prawa i nie posiadają uprawnień zawodowych (na dzień rozgrywek półfinałowych i finałowych);
  • pracownicy Prokuratorii Generalnej spełniający jedno z ww. kryteriów, a także referendarze PGRP.

Uczestnicy zgłaszają swój udział jako 3-osobowa drużyna, przesyłając formularz rejestracyjny, na adres turniej@prokuratoria.gov.pl , do 14 kwietnia 2024.

Przebieg konkursu:

  • Praca pisemna – m.in. analiza sytuacji negocjacyjnej wybranej strony w kazusie – kwalifikacja do rozgrywek półfinałowych;
  • Rozgrywki półfinałowe i finałowe (przeprowadzone w ciągu jednego dnia) – symulacja negocjacji.

Nagrody:

  • 1 miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 9.000 zł dla drużyny, tj. po 3.000 zł dla każdego z  członków drużyny oraz nagrody książkowe;
  • 2 miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 6.000 zł dla drużyny, tj. po 2.000 zł dla każdego z członków drużyny oraz nagrody książkowe.

Pozostałe drużyny zakwalifikowane do rozgrywki półfinałowej są laureatami turnieju i otrzymują nagrody książkowe. Organizatorzy mogą ponadto przyznać indywidualne wyróżnienia dla członków drużyn zakwalifikowanych do rozgrywki półfinałowej.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/prokuratoria/ogolnopolski-prawniczy-turniej-negocjacyjny2

Close Menu