Skip to main content
search
0
Category

Ogłoszenia dla aplikantów

Zmiana harmonogramu KAL2022

By

Zmiana harmonogramu KAL2022
Mając na uwadze, że wysiłki wielu osób koncentrują się obecnie na organizacji pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz że duża część aplikantów udziela takiej pomocy, w tym nieodpłatnej pomocy prawnej, Organizatorzy podjęli decyzję o zmianie harmonogramu KAL, w tym o przedłużeniu terminu na rejestrację drużyn w KAL.
Drużynę można zgłosić do 3 kwietnia b.r. a czas na przygotowanie i wysłanie pozwu został przedłużony do 4 kwietnia b.r. Poniżej publikujemy zaktualizowany harmonogram.
KAL 2022 zmieniony Harmonogram

Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL)

By

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL) organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie, skierowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich.
KAL jest konkursem typu moot court. Polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem tego typu adresowanym do aplikantów. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: pisemnym, w którym zadaniem uczestników jest sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew oraz ustnym, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron.
Serdecznie zapraszamy aplikantów z Państwa Izby do udziału w KAL 2022!
KAL 2022_Ogłoszenie

Konkurs „Spory budowlane w orzecznictwie SN”

By

Drodzy Aplikanci!

Rozpoczęła się czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

Celem konkursu jest promowanie zdolnych aplikantów zainteresowanych cywilnoprawnymi zagadnieniami rynku budownictwa stanowiącego jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki. Konkurs daje unikalną szansę zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności nie tylko przed gronem renomowanych prawników-praktyków, ale także przed przedstawicielami wiodących izb gospodarczych zrzeszających największe firmy z sektora budownictwa i infrastruktury w Polsce.

Zadanie konkursowe:
Przygotuj glosę do jednego z trzech wybranych przez kancelarię JDP orzeczeń Sądu Najwyższego. Poddaj ocenie argumentację Sądu Najwyższego i wyraź swoją krytyczną lub aprobującą opinię. Zwróć także uwagę na praktyczne konsekwencje wynikające z głosowanego orzeczenia dla branży budowlanej.

Do wygrania cenne nagrody:

  • publikacja zwycięskich glos w „Monitorze Prawniczym” Wydawnictwa C.H.Beck
  • nagrody pieniężne
  • zestawy książek Wydawnictwa C.H.Beck
  • udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

Harmonogram:

  1. 02 – oficjalne rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur trzech orzeczeń SN
  2. 02 – 31. 03 – opracowanie i przesłanie glosy do jednego wybranego orzeczenia SN
  3. 04 – ogłoszenie listy Finalistów
  4. 05 – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed Komisją Konkursową

Zarejestruj się, wysyłając na adres ilona.kolodziej@jdp-law.pl zgłoszenie o wzięciu udziału w Konkursie, w którym wskażesz następujące dane: imię i nazwisko; dane kontaktowe tj. adres e-mail; informację dot. rodzaju odbywanej aplikacji, roku aplikacji, okręgowej izby/rady, w której Uczestnik odbywa aplikację; źródło wiedzy o konkursie.

Organizator: Kancelaria JDP

Partnerzy Konkursu:

Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich.

Więcej:          www.jdp-law.pl/konkurs | LinkedIn | Facebook
Regulamin konkursu JDP 2022

Close Menu