Skip to main content
search
0

Pracownicy Izby

23768
By 29 maja 2017

Pani Honorata Komsa jest wieloletnim pracownikiem Biura Izby. W zakresie obowiązków p. Honoraty jest m.in. wyznaczenie pełnomocników z urzędu oraz aktualizacja list pełnomocników z urzędu w sądach powszechnych. Dyskretnie dba również o porządek w Izbie oraz wspomaga pracę sekretariatu. Z panią Honorata można się skontaktować pod nr telefony +48 882 688 169, bądź adresem poczty elektronicznej honoratakomsa@oirp.szczecin.pl. Do kontaktu zachęcamy zwłaszcza te osoby, które uzgodniły ze stroną postępowania, iż będą pełnić funkcję pełnomocnika z urzędu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych napięć zwłaszcza wówczas, gdy Sąd wyznaczający nie zasugeruje Izbie konkretnego pełnomocnika do wyznaczenia.

Close Menu