Menu

Przesunięcie terminu płatności II i III raty opłaty za aplikację- update 30.8

40659
By 19 maja 2020

Uchwałą z dnia 15 maja br  Rada ws. przesunęła z uwagi na COVID-19 terminów płatności II i III raty za aplikację odpowiednio do dnia 15 sierpnia i 15 października bieżącego roku.  Rada podjęła powyższą decyzję rozumiejąc wyjątkowość istniejącej sytuacji. Niemniej trzeba mieć na względzie to, że nasza Izba jako jedyna w Polsce ani na chwilę nie przerwała zajęć na aplikacji przechodząc płynnie do trybu edukacji zdalnej. Kierowaliśmy się tym, aby nasi aplikanci mogli ukończyć aplikacje w terminie bez zbędnych turbulencji. Nauczanie zdalne jednak to również niemałe koszty jego organizacji dlatego nie mogliśmy zaproponować innego rozwiązania w zakresie opłat za aplikację niż tylko przesunięcie terminów płatności.

Z uwagi na fakt, iż termin płatności II raty upłynął z dniem 15 sierpnia 2020 r., prosimy osoby, które jeszcze nie dokonały płatności, o jej pilną realizację.

0