Menu

Szkolenia zawodowe w I półroczu 2019 r.

32465
By 6 grudnia 2018

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleniową Izby w I półroczu 2019 r. Przypominamy, że w szkoleniach mogą uczestniczyć tylko ci radcowie, którzy nie zalegają ze składkami na rzecz samorządu. Od nowego półrocza szkoleniowego opłata za udział w szkoleniach została podniesiona do 40 zł. Informujemy, że szkolenia z zakresu nowelizacji kpc są dedykowane tylko dla członków szczecińskiej izby.