Menu

Termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów.

37088
By 1 października 2019

Informujemy, że na dzień 29 października br. zostało wyznaczone posiedzenie rady OIRP, na którym będą dokonywane wpisy na listę aplikantów radcowskich osób, które pozytywne zaliczyły egzamin wstępny.  Wniosek o wpis na listę należy złożyć najpóźniej do dnia 23 października br.  Warunki formalne wniosku można znaleźć w zakładce na stronie Izby.

0