Uchwała nr 1100/XI/2023

z dnia 07.09.2023
w sprawie osobowej: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego