Uchwały 791 do 804/VIII/2012

z dnia 20.12.2012 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: skreślenia z listy radców prawnych, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, skreślenia z listy aplikantów radcowskich, usunięcia wpisu, przeniesienia wpisu, zmiany patronów dla aplikantów radcowskich i wyznaczenie patronów dla aplikantów radcowskich I roku

Pliki do pobrania