Skip to main content
search
0
Monthly Archives

kwiecień 2014

Sposób ogłoszenia wyników egzaminu radcowskiego

By ,

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej uprzejmie informuje zdających, że wyniki egzaminu radcowskiego zostaną ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2014 r. po  godzinie 20:00.

Wyniki zostaną podane do wiadomości według przypisanego zdającemu kodu z pierwszego dnia egzaminu (KSz10…).

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Izby przy ul. Gen. Rayskiego 23/3.

Close Menu