Menu
Monthly Archives

listopad 2017

Relacja z konferencji „Różne zwierzęta, różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt” z dnia 25 listopada 2017 r.

By

Koleżanki i Koledzy,
gorąco zachęcamy do zapoznania się z relacją kol. Agaty Moleskiej z konferencji pt. „Różne zwierzęta, różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”, która odbyła się w dniu 25 listopada w siedzibie ORA w Warszawie.

W dniu 25 listopada 2017 r. jako reprezentant naszej Izby uczestniczyłam w konferencji pt. „Różne zwierzęta, różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”, która odbyła się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Na konferencji poruszano tematykę sytuacji prawnej zwierząt z rozróżnieniem zwierząt domowych, gospodarskich, niebezpiecznych, dzikich czy zwierząt wykorzystywanych w badaniach naukowych. Konferencja miała charakter ramowy- począwszy od zagadnień podstawowych, takich jak kwestia skutków ustawowej dereifikacji zwierząt (czyli prawnego pozbawienia zwierząt statusu rzeczy i przyznania im pewnej quasi – podmiotowości prawnej), poprzez szczegółowe zagadnienia określenia statusu prawnego kotów wolno żyjących czy skuteczności administracyjnej kary czasowego odebrania zwierzęcia jako sankcji za znęcanie się nad zwierzęciem.

Szczególną Państwa uwagę chciałabym przy tym zwrócić na szeroko komentowany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt: II KK 281/16 – pierwszy, przełomowy wyrok w sprawie karpi hodowlanych, przydający tym zwierzętom prawo do odczuwania cierpienia. Powyższy wyrok określił wprost, że przechowywanie żywych karpi podczas ich sprzedaży w ażurowych skrzynkach bez wody a następnie wydawanie ich klientom w zwykłych foliowych reklamówkach stanowi przestępstwo znęcania się nad tymi zwierzętami.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem a jej uczestnikami, oprócz reprezentantów różnych zawodów prawniczych, byli także miłośnicy zwierząt oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się prawami zwierząt. Prelegenci oraz goście przybyli na to wydarzenie z całej Polski.

Ochrona prawna zwierząt nie powinna ograniczać się jedynie do ingerencji tam, gdy zwierzętom dzieje się krzywda, ale winna także obejmować zapewnienie zwierzętom należytych warunków egzystencjalnych na co dzień. Jako prawnicy mamy realne narzędzia do pomocy zwierzętom, one zaś z pewnością potrzebują swoich pełnomocników- taka myśl przewodnia zakończyła burzliwe obrady.
Pozostawiając Państwa z tą myślą zachęcam serdecznie do angażowania się w pomoc na rzecz naszych „braci mniejszych”.

Z poważaniem,
Agata Moleska
Radca prawny/ członek OIRP Szczecin

Lista tymczasowych pełnomocników szczególnych w postępowaniu podatkowym

By ,

Koleżanki i Koledzy,

Komisja ds. Wykonywania Zawodu uprzejmie informuje, że wychodząc naprzeciw potencjalnej potrzebie związanej z instytucją tymczasowego pełnomocnika szczególnego opisanej w art. 138l – 138o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz 201 z późn. zm.) Rada OIRP w Szczecinie podjęła uchwałę nr 512/X/2017r. w sprawie listy radców prawnych wyrażających zgodę na wyznaczanie jako tymczasowy pełnomocnik szczególny, o którym mowa w ustawie ordynacja podatkowa.

Stosownie do treści uchwały w naszej Izbie prowadzona jest lista radców prawnych, którzy wyrażają zgodę na wskazywanie do pełnienia tej funkcji poza kolejnością. Intencją uchwały jest stworzenie sytuacji, w której sprawy z urzędu oparte o ordynację podatkową trafiały będą do radców prawnych zainteresowanych lub specjalizujących się w tej tematyce.

Jedynie dla przypomnienia informacyjnie podajemy, że tymczasowy pełnomocnik szczególny może zostać powołany:
1. w sprawie niecierpiącej zwłoki dla osoby nieobecnej do działania do czasu wyznaczenia przez sąd kuratora dla osoby nieobecnej;
2. w przypadku niemożności wszczęcia postępowania lub prowadzenia postępowania wobec osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej z powodu braku powołanych do tego organów lub niemożności ustalenia adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania jej spraw – do działania do czasu wyznaczenia kuratora przez sąd.

W konsekwencji powyższego uprzejmie informujemy o zaistniałej możliwości zgłaszania się przez zainteresowanych radców prawnych celem uzyskania wpisu na listę.

Z wyrazami szacunku
Jakub Cieślicki
Przewodniczący Komisji ds wykonywania zawodu

Kolejna edycja kursu ‘Język angielski dla prawników – certyfikat TOLES’

By ,

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji kursu języka angielskiego dla prawników, organizowanego przez firmę ‘Inter Alia Piotr Chmiel’ (authorised  TOLES examination centre)  w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu TOLES – Test Of Legal English Skills. Certyfikat TOLES jest prestiżowym dokumentem potwierdzającym kompetencje w zakresie języka angielskiego prawniczego, uznawanym przez wiodące korporacje w Europie i na świecie. Kurs ten stanowił będzie doskonałe uzupełnienie kwalifikacji i w obecnych czasach jest niezbędny przy ubieganiu się o pracę w kancelariach obsługujących firmy o zasięgu międzynarodowym jak również przydatny w codziennej praktyce adwokackiej i radcowskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu można znaleźć na stronie TOLES.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie lub siedzibie Rady Adwokackiej. Kurs trwa w zależności od intensywności ok. 6 miesięcy (4 godziny tygodniowo) lub  12 miesięcy (2 godziny tygodniowo). Szczegóły w załącznikach.

Toles intro

oferta

Zgłoszenia i zapytania proszę kierować na adres interaliaenglish@gmail.com lub telefonicznie pod nr. 502462094.

Planowane rozpoczęcie kursu: styczeń  2017.

Ankieta dla aplikantów

By

Szanowni Państwo Aplikanci,
W związku Państwa prośbą, ankiety oceny osób prowadzących zajęcia w II półroczu 2017 r. można wypełnić do dnia 01 grudnia do godz. 12.00.
Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila z linkiem do ankiety proszę o kontakt bezpośrednio z firmą przesyłającą newsletter – email: expromo@expromo.pl, celem ustalenia przyczyn nieotrzymania linku.
Wyniki zebranych ankiet umożliwią Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie dokonanie oceny poziomu kształcenia aplikantów, przed zatwierdzeniem planów zajęć na kolejny rok szkoleniowy.
Liczymy na Państwa aktywny udział w tym badaniu.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Mikroflota dla kancelarii

By

Krajowa Rada Radców Prawnych w ramach projektu wspierającego prowadzenie kancelarii przez członków naszej korporacji zawarła umowę o współpracy z PKN ORLEN.

W oparciu o nią, każdy radca prawny oraz aplikant radcowski (przedsiębiorca) upoważniony będzie do zakupu paliwa z upustem na każdej stacji firmowanej przez PKN ORLEN, ponadto otrzyma inne rabaty na stacjach, będzie miał możliwość bezgotówkowego płacenia za przejazdy autostradami, opłacania parkowania w największych miastach w Polsce, korzystania z usługi serwisowej pojazdów, a także mobilnych płatności przy dystrybutorze – to wszystko dzięki Karcie MIKROFLOTA:

• rabat 12 gr na litr paliwa,
• rabat 5% na zakupy na stacjach
• 2 zbiorcze faktury w miesiącu,
• kredyt kupiecki 6000 zł,
• możliwość płacenia za autostrady,
• opłacanie parkowania w największych miastach Polski (mobiparking)
• możliwość płatności kartą za kompleksową usługę serwisową pojazdów w ramach usługi InterCars
• możliwość skorzystania z mobilnej płatności przy dystrybutorze (mFlota)

Każda z izb okręgowych dysponuje unikalnym kodem, dzięki któremu można skorzystać z oferty dedykowanej członkom KIRP. Kod dla OIRP Szczecin to 14OIRPSZC50709

Przedstawiamy instrukcję skorzystania z oferty specjalnej Programu MIKROFLOTA:

Wariant I – Nowy Klient:
1. Na stronie mikroflota.pl dokonaj rejestracji klikając w zakładkę Rejestracja.
2. Zaloguj się na MIKROFLOTA.orlen.pl i wypełnij formularz z danymi firmy, w polu kod promocyjny wpisz swój kod rabatowy otrzymany od OIRP, w której jesteś zrzeszony.
3. Po uzupełnieniu formularza (wraz z liczbą zamówionych kart i/lub numerami rejestracyjnymi samochodów) kliknij „Weryfikuj zabezpieczenie i wyślij”.
4. Po chwili otrzymasz komunikat czy weryfikacja uzyskała status pozytywny.
5. Po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji wygeneruj umowę.
6. Odeślij do PKN ORLEN: podpisaną umowę w 2 egzemplarzach, dokumenty rejestrowe firmy: zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie REGON oraz aktualny wyciąg z CEIDG bądź KRS. Adres do wysyłki: PKN ORLEN S.A.: Dział Sprzedaży Kart Flotowych, Program MIKROFLOTA, PKN ORLEN S.A.; ul. Chemików 7, 09-411 Płock.
Wariant II- klient, który ma już zawartą umowę z PKN Orlen S.A. – (poprawa warunków handlowych):
1. Zaloguj się na stronie flota.orlen.pl
2. Wejdź w zakładkę Moja flota wybierze Akcje promocyjne.
3. W polu kod promocyjny wpisz swój kod rabatowy otrzymany od OIRP, w której jesteś zrzeszony

Ankiety dla aplikantów

By

Szanowni Państwo,
W dniu 21.11.2017 r. przesłano do wszystkich aplikantów poszczególnych roczników szkoleniowych linki do ankiet oceny osób prowadzących zajęcia odpowiednio w II półroczu 2017 r.
Przypominamy osobom, które jeszcze ankiet nie wypełniły lub napotkały problemy techniczne z ich wypełnieniem, że ankiety można wypełnić do dnia 27 listopada do godz. 12.00
Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila z linkiem do ankiety proszę o kontakt bezpośrednio z firmą przesyłającą newsletter – email: expromo@expromo.pl, celem ustalenia przyczyn nieotrzymania linku.
Wyniki zebranych ankiet umożliwią Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie dokonanie oceny poziomu kształcenia aplikantów, przed zatwierdzeniem planów zajęć na kolejny rok szkoleniowy.
Liczymy na Państwa aktywny udział w tym badaniu.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Dziękuję i pozdrawiam
r.pr. Anna Mazurek-Różynek

Wpis na listę radców prawnych

By

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Izabela Kupsik złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870).

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

’Niebieski Mikołaj’ – odbiór zaproszeń

By

Zakończyliśmy zapisy na „Niebieskiego Mikołaja”. Od jutra (23.11) zapraszamy do sekretariatu Izby po odbiór zaproszeń (osoby, które dotrą do nas szybciej pewnie wybiorą sobie lepsze miejsca). W związku z tym, że nie wyczerpaliśmy pełnej puli biletów można również odbierać wejściówki dla drugiego rodzica. W tym przypadku o dostępności wejściówek też będzie decydowała kolejność zgłoszeń, albowiem 50 wejściówek zarezerwowaliśmy dla dzieci z rodzin potrzebujących i ich opiekunów. Zapraszamy zatem do Izby.

X edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

By

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza X edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Zgłoszenia należy przesyłać do Okręgowych Izb Radców Prawnych. Uroczysta gala z udziałem laureatów odbędzie się w piątek, 16 marca 2018 roku w Warszawie.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Każda Rada OIRP może zgłosić jednego kandydata.

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu KRRP, który przedstawiamy w załączniku. Prawo zgłoszenia do OIRP kandydatów do konkursu przysługuje radcom prawnym, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym i beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej. W załączeniu również formularz zgłoszeniowy.

kirp.pl/x-edycja-konkursu


formularz zgłoszeniowy
krysztalowe-serce-regulamin

Close Menu
0