Skip to main content
search
0

Zakończenie bieżącego cyklu szkoleniowego 31.12. Punkty szkoleniowe

67990
Koleżanki i Koledzy,
ponownie przypominamy, iż w dniu 31 grudnia kończy się bieżący cykl szkoleniowy, więc do tego dnia każdy radca prawny ma obowiązek zgromadzenia 40 punktów szkoleniowych (osoby, które wpisały się na listę w trakcie trwania cyklu wypełniają ten obowiązek proporcjonalnie do czasu, przez który na liście figurują).
Według stanu na dzień 26 października, 117 radców prawnych nie uzyskało ani jednego punktu szkoleniowego, 162 radców prawnych uzyskało przynajmniej 1 punkt szkoleniowy, lecz mniej niż 50% wymaganych punktów, a kolejnych 266 radców prawnych również nie ma wypełnionego obowiązku doskonalenia zawodowego, posiadając ponad 50% obowiązkowych punktów do zdobycia, lecz mniej niż wymagana ilość. Liczbę zdobytych przez siebie punktów można sprawdzić w extranecie lub kontaktując się z biurem izby.
Zaznaczamy przy tym, iż par. 15 ust. 1 i 2 aktualnie obowiązującego Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do odpowiedniej uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych, nakłada na dziekanów okręgowych izb radców prawnych obowiązek sporządzenia, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia cyklu szkoleniowego, wykazu radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego, a także niezwłocznego przekazania przedmiotowego wykazu odpowiedniemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, celem ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekanów z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń. Innymi słowy, zainicjowanie i przeprowadzenie wskazanej procedury nie zależy od woli dziekanów okręgowych izb radców prawnych, lecz ma charakter obligatoryjny.
Aktualnie zdobycie punktów szkoleniowych w naszym lokalnym samorządzie jest o tyle łatwiejsze, iż zarówno udział w nowych szkoleniach (w tym online), jak i samo pobranie już nagranych materiałów, powoduje naliczenie danej osobie punktów.
Link do szkoleń i materiałów:
Close Menu