Skip to main content
search
0

Akademia Młodego Prawnika po raz trzeci na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

69795
By 29 lutego 2024

Akademia Młodego Prawnika to nowatorski projekt edukacyjny, którego organizatorem już po raz trzeci jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym uczniów wszystkich szkół z województwa zachodniopomorskiego otwieramy drzwi Wydziału Prawa i Administracji zapraszając do wspólnej przygody odkrywania i poznawania prawa.

Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych – klas IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, z województwa zachodniopomorskiego.

Rekrutacja do III edycji AMP trwa od 16 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zostaną utworzone dwie grupy zajęciowe dla uczniów:

  1. szkół podstawowych – klas IV-VII (maksymalnie 20 osób),
  2. szkół podstawowych – klas VIII oraz szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia (maksymalnie 20 osób).

Celem tegorocznej edycji Akademii Młodego Prawnika jest przekazanie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prawniczej wiedzy ogólnej, przede wszystkim w ujęciu praktycznym, a także budowanie wrażliwości społecznej oraz zdobywanie nowych umiejętności. Ideę Akademii Młodego Prawnika oparto na przekonaniu, że edukacja prawna młodzieży odgrywa istotną rolę w kształtowaniu ich społecznych i obywatelskich postaw, zwiększa świadomość prawną, uwrażliwia społecznie i jednocześnie poszerza krąg zainteresowań. W ramach tegorocznej edycji Akademii Młodego Prawnika podjęte zostaną także dodatkowe działania edukacyjne skierowane m.in. do uczniów ze szczególnymi potrzebami.

W formule cyklicznych spotkań, odbywających się od marca do czerwca 2024 r., specjaliści i praktycy omówią wiele ważnych i interesujących zagadnień prawnych.

Warunkiem udziału w projekcie jest przesłanie w wyznaczonym terminie za pośrednictwem poczty mailowej: amp@usz.edu.pl, 

  • formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 lub nr 1a Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Organizatora (https://wpia.usz.edu.pl/akademia-mlodego-prawnika/) oraz
  • eseju, w którym kandydat wskaże, dlaczego jest zainteresowany uczestnictwem w Akademii Młodego Prawnika. 

Za dostarczenie formularzy zgłoszeniowych oraz esejów odpowiada:

  1. Dyrekcja szkoły – w przypadku zgłoszeń grupowych,
  2. rodzic/opiekun prawny małoletniego – w przypadku zgłoszeń indywidualnych,
  3. kandydat do udziału w Akademii Młodego Prawnika – w przypadku zgłoszeń indywidualnych dokonywanych przez pełnoletnich kandydatów.

Komisja Rekrutacyjna oceniając nadesłane eseje będzie brała pod uwagę przede wszystkim: oryginalność prezentowanych treści oraz poprawność językową i stylistyczną.

Partnerem wydarzenia jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

Więcej informacji o Akademii Młodego Prawnika znajduje się na stronie internetowej WPiA: https://wpia.usz.edu.pl/akademia-mlodego-prawnika/

Close Menu