Skip to main content
search
0
Category

Szkolenia

Szkolenie wyjazdowe 21 -24 marca 2024 r. w Krynicy Zdrój.

By ,

Szanowni Państwo,
Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 21 -24 marca 2024r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdrój.
ZA SZKOLENIE UCZESTNIK OTRZYMA 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.
Tematyka :
1. Proces cywilny po zmianach KPC wprowadzonych ustawami z dnia 9.03.2023r. oraz z dnia 7.07.2023r. – w tym zwłaszcza czynności sądu on-line,
2. skarga na czynności komornika sądowego / nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem,
wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach dr Łukasz Zamojski
obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla wszystkich zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w Legalisie) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych.
3. „ Strategia ochrony i egzekwowania praw wyłącznych ( wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe)”
wykładowca radca prawny/rzecznik patentowy Ewa Gryc-Zerych
jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, w latach 2013-2017 pełniła funkcję Vice Dziekana Dolnośląskiego Okręgu Rzeczników Patentowych, od 2020 roku jest członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie IT, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie nieuczciwej konkurencji, występuje jako pełnomocnik w postępowaniach rejestracyjnych, sądowych oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP w Warszawie, European Union Intellectual Property Office w Alicante w Hiszpanii, sądem Unii Europejskiej oraz World Intellectual Property Office w Genewie w Szwajcarii. Na co dzień doradza dużym spółkom głównie w zakresie efektywnego zarządzania prawami własności intelektualnej, ochrony technologii, wdrożeń w sektorze IT, utrzymania oraz optymalizacji praw wyłącznych.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla radców prawnych wynosi 1340 zł od uczestnika.
W ramach kosztów oferujemy Państwu nie tylko szkolenie z wybitnymi wykładowcami, ale również zakwaterowanie w czterogwiazdkowym Hotelu Pegaz (ul. Czarny Potok 28) w pokojach 2-3 osobowych, a na Państwa życzenie nawet w studiach 4 osobowych. To nowoczesny obiekt wtopiony w urokliwe zbocza Beskidu Sądeckiego. W cenie pobytu w hotelu zawarte jest nieograniczone korzystanie z siłowni, sauny, basenu, jacuzzi, narciarni wyposażonej w suszarnię oraz Wi-Fi. Dla gości monitorowany parking w cenie pobytu.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 10 marca 2024r. Rezygnacja z udziału w szkoleniu, potwierdzona mailowo subsidiovenire@kirp.pl, jest możliwa najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Ankieta dotycząca szkoleń na platformie e-KIRP.

By ,

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naszej najnowszej ankiecie dotyczącej szkoleń na platformie e-KIRP. Państwa opinie są dla nas niezwykle cenne, ponieważ pomagają nam nie tylko uzyskać wiedzę, które kursy cieszą się największym zainteresowaniem, ale także wskazują, jak możemy ulepszyć naszą ofertę, aby jeszcze lepiej odpowiadała na Państwa potrzeby.

Będziemy uprzejmie wdzięczni za poświęcenie chwili na podzielenie się z nami swoją opinią. Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1102838/ankieta-dotyczaca-szkolen-na-platformie-e-kirp.html

Ankieta składa się z 13 pytań i jest w pełni anonimowa, a jej wyniki będą analizowane zbiorczo.

Państwa opinie są dla nas kluczowe. Dziękujemy za udział w ankiecie i poświęcony czas oraz ważny wkład w rozwój naszych szkoleń.

 

Przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń.

By ,

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Cyfryzacji zadecydowało o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia br.

Dodatkowo resort wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 r.

Pełny komunikat Ministerstwa można przeczytać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/bedzie-wiecej-czasu-na-wdrozenie-e-doreczen

Materiały i szkolenia dotyczące e-Doręczeń:

Wspierając radców prawnych w dostosowaniu się do nowych wymogów, KIRP stworzyła kompleksowy poradnik „Doręczenia elektroniczne dla radców prawnych”, pokazujący krok po kroku jak założyć i obsługiwać skrzynkę do e–Doręczeń. Materiał przesyłamy w załączniku.

Ponadto KIRP udostępnia radcom prawnym na platformie e-KIRP materiał instruktażowy w formie e-booka, opracowany przez kancelarię Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy we współpracy z Wolters Kluwer Polska, który swoim patronatem objęła KIRP.

Radcowie i aplikanci mogą także wziąć udział w szkoleniach online realizowanych przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z kancelarią Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, które swoim patronatem objęła KIRP:

– „e-Doręczenia dla profesjonalnych pełnomocników, czyli nowy sposób kontaktów z organami”, które odbędzie się 27 listopada o godz. 14.00. Rejestracja pod linkiem: https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/e-doreczenia-dla-profesjonalnych-pelnomocnikow-czyli-nowy-sposob-kontaktow-z-organami-,3360.html
– „e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?”, które odbędzie się 28 listopada o godz. 15.00. Rejestracja pod linkiem: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/informacje/e-doreczenia-co-nalezy-wiedziec-przed-10-grudnia#rejestracja

Na platformie e-KIRP zostało już udostępnione nagranie webinaru „e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?”.

Doręczenia elektroniczne dla radców prawnych

Koniec Cyklu Szkoleniowego 2021-2023

By ,

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 31 grudnia 2023 r. kończy się Cykl Szkoleniowy (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust. 3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021r., zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w  ciągu tego cyklu.

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Nieudokumentowanie wykonywania obowiązku doskonalenia zawodowego po zakończeniu cyklu szkoleniowego spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu etyki radcy prawnego.

Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego (do 31 grudnia 2023 r.), którego dotyczy. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Aby spełnić wymogi doskonalenia zawodowego i zdobyć brakujące punkty, zachęcamy do skorzystania z dostępnych zasobów edukacyjnych:

  • Krajowa Izba Radców Prawnych na Platformie e-KIRP oferuje ponad dwieście godzin szkoleniowych obejmujących różnorodne tematy z zakresu prawa, a oferta ta jest powiększana każdego tygodnia przynajmniej o kolejne kilka godzin materiałów szkoleniowych. Dzięki temu jesteście Państwo w stanie wybrać szkolenia dostosowane do Waszych indywidualnych potrzeb
    i zainteresowań. Szczegółowa oferta jest dostępna na stronie internetowej https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning.
  • Radcowie prawni mogą korzystać ze szkoleń organizowanych przez Okręgowe Izby.
    Wykaz szkoleń organizowanych przez Izby jest zamieszczany na stronie kirp.pl: https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia-oirp/ oraz na stronach internetowych Okręgowych Izb.

Instrukcja_eKirp   

Instrukcja_rejestracji_eKirp

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PLATFORMA E-KIRP

Szkolenie: „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia”.

By ,

Szanowni Państwo,

na prośbę Krajowej Rady Radców Prawnych przekazujemy informację o szkoleniu pt. „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia”.

Na mocy porozumienia z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy są uprawnieni do bezpłatnego udziału w szkoleniu pt. „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia” w ramach projektu „Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmacnianiu praw osób pokrzywdzonych” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Szkolenia przeznaczone są dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratorskich, asystentów sędziego i asystentów prokuratora, radców prawnych i aplikantów radcowskich. Swoim zakresem obejmują zasady prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym. Podczas szkoleń omówione zostaną kwestie związane z m.in.: przemocą wobec dziecka, funkcjonowania dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych w aspekcie ich udziału w czynnościach procesowych, taktyki i techniki przesłuchania małoletniego, zasad prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18 roku życia jako zasady realizacji dobra dziecka oraz realizacją czynności procesowych z udziałem małoletnich w postępowaniu karnym.

Szkolenie jest pierwszym wydarzeniem z rozpoczynającego się cyklu wydarzeń poświęconym problematyce reprezentacji dziecka.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz rejestracyjny przy użyciu poniższego linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1006169/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-zasady-prowadzenia-czynnosci-procesowych-wobec-osob-ponizej-18-roku-zycia.html

Dane zgłoszonych uczestników zostaną przekazane Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która następnie prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy instrukcję wraz z informacjami umożliwiającymi założenie konta na platformie dedykowanej części szkolenia, która realizowana będzie w formie online (część pierwsza szkolenia).

Cześć pierwsza (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) szkolenia odbywa się w trybie online i składa się z bloku psychologicznego i prawnego. Część druga o charakterze warsztatowym (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) będzie przebiegać stacjonarnie.

Za udział w całym szkoleniu (części teoretycznej oraz praktycznej) radcowie prawni mogą otrzymać punkty szkoleniowe. Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z par. 3 pkt. 1 i 3 oraz par. 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz par. 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku uczestnikom zostaną przyznane 32 punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

 W tym celu uczestnicy szkolenia powinni przedłożyć właściwej OIRP certyfikat, który będzie możliwy do pobrania z platformy szkoleniowej KSSIP po ukończeniu całego kursu i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.

Szkolenia w poszczególnych miastach organizowane są w następujących terminach:

Data szkolenia stacjonarnego Miasto szkolenia stacjonarnego Szkolenie online
18.10.2023 Katowice (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
31.10.2023 Wrocław

 

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
08.11.2023 Wrocław

Częstochowa

 

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
21.11.2023 Olsztyn (2 grupy)

Białystok (2 grupy)

Sieradz

Warszawa (2 grupy)

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
22.11.2023 Łódź (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
23.11.2023 Ostrołęka (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
28.11.2023 Świdnica

Opole

Tarnów (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
29.11.2023 Gdańsk

Kraków (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
30.11.2023 Jelenia Góra termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
05.12.2023 Kalisz termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
06.12.2023 Łódź (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
11.12.2023 Bielsko-Biała (2 grupy)

Konin

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
12.12.2023 Sosnowiec

Siedlce

Warszawa (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
13.12.2023 Poznań (2 grupy)

Gdańsk

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
08.01.2024 Zielona Góra (2 grupy)

Lublin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
09.01.2024 Poznań (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
10.01.2024 Elbląg

 

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
16.01.2024 Wrocław (2 grupy)

Płock

Gdańsk

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
17.01.2024 Warszawa (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
23.01.2024 Koszalin

Kraków (2 grupy)

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
24.01.2024 Szczecin (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
06.02.2024 Bydgoszcz (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
07.02.2024 Toruń (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
08.02.2024 Wrocław termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
15.02.2024 Lublin (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
20.02.2024 Tarnobrzeg

Gliwice (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
21.02.2024 Katowice (2 grupy)

Rzeszów (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
05.03.2024 Przemyśl

Radom (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
06.03.2024 Legnica termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
07.03.2024 Zamość termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
12.03.2024 Kraków (2 grupy)

Gdańsk (2 grupy)

Szczecin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
13.03.2024 Kielce (2 grupy)

Warszawa (2 grupy)

Koszalin

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

Poniżej link do zgłoszenia:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1006169/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-zasady-prowadzenia-czynnosci-procesowych-wobec-osob-ponizej-18-roku-zycia.html

 

Rekrutacja do Szkoły Prawa Litewskiego na kolejny rok akademicki 2023/2024

By ,

Szanowni Państwo!

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Szkoły Prawa Litewskiego.  Szkoła ta została powołana w celu krzewienia wiedzy na temat litewskiego porządku prawnego. Partnerem Strategicznym inicjatywy jest Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.

Zajęcia, w wymiarze 41 godzin, prowadzone są on-line w języku angielskim i realizowane będą w I semestrze roku akademickiego 2023/2024 w godzinach popołudniowych. Przedmioty realizowane w ramach Szkoły obejmują zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa rodzinnego, prawa handlowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy i mediacji.

Zaproszenie do udziału w Szkole Prawa Litewskiego kierowane jest zarówno do studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych uczelni, studentów kierunków pokrewnych, ale także do absolwentów studiów prawniczych, doktorantów, aplikantów i praktyków. Z oferty skorzystać mogą także wszystkie inne osoby, których praca lub zainteresowania pozostają w związku z programem Szkoły.

Udział w zajęciach Szkoły jest nieodpłatny.

Formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/e/JES5fP90gE

Rekrutacja do Szkoły Prawa Litewskiego na kolejny rok akademicki 2023/2024 trwa do 31 października 2023 r.

„Czynności procesowe zawodowych pełnomocników w sprawach cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 9 marca 2023”. – szkolenie online

By ,

Szanowni Państwo,

 zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu online prowadzonego przez Pana Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, profesora UŁ Michała Krakowiaka.

Temat szkolenia „Czynności procesowe zawodowych pełnomocników w sprawach cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 9 marca 2023”.

Za udział w szkoleniu wydajemy certyfikat z punktami szkoleniowymi.

Link do szkolenia online https://szkolenie.partnerprawny.info.pl/arpnowelizacjakpc

Link do strony http://www.oirplodz.pl/news/szkolenie-czynnosci-procesowe-zawodowych-pelnomocnikow-w-sprawach-cywilnych-po-nowelizacji-kodeksu-postepowania-cywilnego-moca-ustawy-z-9-marca-2023-r/

Szkolenie dla pracowników sądów powszechnych i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników i pracownic wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej ze szczególnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością (OzN) oraz metod i sposobów kontaktu i komunikacji z OzN, na rożnych szczeblach organizacyjnych w sądownictwie powszechnym.

By ,

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników sądów powszechnych i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników i pracownic wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej ze szczególnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością (OzN) oraz metod i sposobów kontaktu i komunikacji z OzN, na rożnych szczeblach organizacyjnych w sądownictwie powszechnym.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenia realizowane są na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości – więcej informacji o szkoleniach znajduje się w załączonych pismach.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, uprzejmie proszę o zgłoszenie siebie i/lub Państwa pracowników do udziału w szkoleniu za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej lub wysłanie na adres: rekrutacja@dostepnoscwsadach.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgodnej z Regulaminem rekrutacji, adres mailowy oraz numer telefonu i pełnione stanowisko. Do pełnego zgłoszenia wymagane jest również imię i nazwisko pracownika oraz grupy, którą reprezentuje i podanie jego adresu mailowego oraz numeru telefonu, stanowiska oraz komórki organizacyjnej.

https://dostepnoscwsadach.pl/client/application_form?access_token=3c92410bb590d32d4b869289e98c9d8a

MS_Zaproszenie do udziału w szkoleniach

MS_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_fin

MS_Informator o szkoleniach_final

Pismo w sprawie szkoleń – Przedstawiciele zawodów prawniczych KRRP          

GR VI_Program szkolenia

Close Menu