Skip to main content
search
0
Category

Szkolenia

Bezpłatny webinar dotyczący e-Doręczeń.

By ,

Szanowni Państwo,

na prośbę Poczty Polskiej S.A. poniżej załączamy zaproszenie na bezpłatny webinar dotyczący eDoręczeń.

ZAPROSZENIE webinar E_POLECONY

Webinar organizowany jest w trzech terminach:

– 18.06.2024r. (wtorek)    w godzinach od 10.00 do 12.00,

– 20.06.2024r. (czwartek) w godzinach od 12.00 do 14.00,

– 25.06.2024r. (wtorek)    w godzinach od 11.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

 

Konferencja Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3.0

By ,
Szanowni Państwo,
przypominamy o trzeciej edycji Konferencji Naukowej „Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie” przeznaczonej dla prawników, lekarzy, personelu medycznego, managerów szpitali, klinik i gabinetów lekarskich, a także przedstawicieli producentów i dystrybutorów produktów leczniczych i wyrobów medycznych, odbędzie się w 2024 roku w dwóch częściach:
12. czerwca 2024 roku – Panel Naukowy „Prawo medyczne w praktyce” (online)
13. czerwca 2024 roku – Panel Studencko-Doktorancki (online)
23. listopada 2024 roku – Panel Ekspercki I (stacjonarny – Warszawa)
24. listopada 2024 roku – Panel Ekspercki II (stacjonarny – Warszawa)
Za każdy dzień udziału w Konferencji radcowie prawni uzyskają 5 punktów szkoleniowych.

Poniżej link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/share/p/SraEdVY674MhMAPq/

Serdecznie zapraszamy!

Ogólnopolska Karnoprocesowa Konferencja Naukowa: „O kodeksie karnym skarbowym po blisko 25 latach jego obowiązywania” – 14 czerwca 2024 r.

By ,

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w  Ogólnopolskiej Karnoprocesowej Konferencji Naukowej: „O kodeksie karnym skarbowym po blisko 25 latach jego obowiązywania”.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r.  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Została podzielona na dwa tematyczne panele dyskusyjne. W jej trakcie zostanie podsumowane 25-lecie obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego. Głos w dyskusji zabiorą wybitni specjaliści z zakresu prawa karnego skarbowego.

Za udział w Konferencji radcowie prawni uzyskają 5 punktów szkoleniowych.

Szczegóły Konferencji znajdują się w załączonym pliku:

SKSP – Program Konferencji_2024

Zapisy na Konferencję możliwe są pod bezpośrednim linkiem:

 https://sksp.usz.edu.pl/

Legal English – kurs języka angielskiego ,,Trading with the UK after Brexit” dostępny już na platformie e-KIRP.

By ,

Szanowni Państwo,

na platformie e-KIRP pojawiła się nowa propozycja edukacyjna przygotowana przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dedykowana radcom prawnym i aplikantom radcowskimkurs Legal English poświęcony handlowi z Wielką Brytanią po Brexicie.

Kurs składa się z 10 intensywnych lekcji, każda trwająca 90 minut, które zapewnią uczestnikom kompleksowe zrozumienie zmian w brytyjskim prawie po Brexicie w tym m.in.:

  • Analizę porównawczą prawa polskiego i brytyjskiego po Brexicie,
  • Procedury cywilne i karne w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu UE,
  • Zagadnienia dotyczące praw autorskich i prawa handlowego,
  • Praktyczne aspekty zabezpieczania umów handlowych w nowej rzeczywistości prawnej.

Zajęcia przygotował dr Stephen Terrett, ekspert i wykładowca z British Law Centre.

Kurs przybliża szereg kluczowych kwestii prawnych niezbędnych w doradztwie dla klientów prowadzących interesy z Wielką Brytanią. Daje także możliwość poszerzenia słownictwa prawniczego w języku angielskim.

Radca prawny po odbyciu każdej z lekcji otrzymuje 4 punkty szkoleniowe, a za całość kursu może uzyskać aż 40 pkt. Dla radców prawnych oraz aplikantów radcowskich został również przygotowany prestiżowy certyfikat!

Ankieta dotycząca szkoleń na platformie e-KIRP.

By ,

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naszej najnowszej ankiecie dotyczącej szkoleń na platformie e-KIRP. Państwa opinie są dla nas niezwykle cenne, ponieważ pomagają nam nie tylko uzyskać wiedzę, które kursy cieszą się największym zainteresowaniem, ale także wskazują, jak możemy ulepszyć naszą ofertę, aby jeszcze lepiej odpowiadała na Państwa potrzeby.

Będziemy uprzejmie wdzięczni za poświęcenie chwili na podzielenie się z nami swoją opinią. Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1102838/ankieta-dotyczaca-szkolen-na-platformie-e-kirp.html

Ankieta składa się z 13 pytań i jest w pełni anonimowa, a jej wyniki będą analizowane zbiorczo.

Państwa opinie są dla nas kluczowe. Dziękujemy za udział w ankiecie i poświęcony czas oraz ważny wkład w rozwój naszych szkoleń.

 

Przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń.

By ,

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Cyfryzacji zadecydowało o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia br.

Dodatkowo resort wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 r.

Pełny komunikat Ministerstwa można przeczytać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/bedzie-wiecej-czasu-na-wdrozenie-e-doreczen

Materiały i szkolenia dotyczące e-Doręczeń:

Wspierając radców prawnych w dostosowaniu się do nowych wymogów, KIRP stworzyła kompleksowy poradnik „Doręczenia elektroniczne dla radców prawnych”, pokazujący krok po kroku jak założyć i obsługiwać skrzynkę do e–Doręczeń. Materiał przesyłamy w załączniku.

Ponadto KIRP udostępnia radcom prawnym na platformie e-KIRP materiał instruktażowy w formie e-booka, opracowany przez kancelarię Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy we współpracy z Wolters Kluwer Polska, który swoim patronatem objęła KIRP.

Radcowie i aplikanci mogą także wziąć udział w szkoleniach online realizowanych przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z kancelarią Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, które swoim patronatem objęła KIRP:

– „e-Doręczenia dla profesjonalnych pełnomocników, czyli nowy sposób kontaktów z organami”, które odbędzie się 27 listopada o godz. 14.00. Rejestracja pod linkiem: https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/e-doreczenia-dla-profesjonalnych-pelnomocnikow-czyli-nowy-sposob-kontaktow-z-organami-,3360.html
– „e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?”, które odbędzie się 28 listopada o godz. 15.00. Rejestracja pod linkiem: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/informacje/e-doreczenia-co-nalezy-wiedziec-przed-10-grudnia#rejestracja

Na platformie e-KIRP zostało już udostępnione nagranie webinaru „e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?”.

Doręczenia elektroniczne dla radców prawnych

Koniec Cyklu Szkoleniowego 2021-2023

By ,

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 31 grudnia 2023 r. kończy się Cykl Szkoleniowy (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust. 3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021r., zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w  ciągu tego cyklu.

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Nieudokumentowanie wykonywania obowiązku doskonalenia zawodowego po zakończeniu cyklu szkoleniowego spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu etyki radcy prawnego.

Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego (do 31 grudnia 2023 r.), którego dotyczy. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Aby spełnić wymogi doskonalenia zawodowego i zdobyć brakujące punkty, zachęcamy do skorzystania z dostępnych zasobów edukacyjnych:

  • Krajowa Izba Radców Prawnych na Platformie e-KIRP oferuje ponad dwieście godzin szkoleniowych obejmujących różnorodne tematy z zakresu prawa, a oferta ta jest powiększana każdego tygodnia przynajmniej o kolejne kilka godzin materiałów szkoleniowych. Dzięki temu jesteście Państwo w stanie wybrać szkolenia dostosowane do Waszych indywidualnych potrzeb
    i zainteresowań. Szczegółowa oferta jest dostępna na stronie internetowej https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning.
  • Radcowie prawni mogą korzystać ze szkoleń organizowanych przez Okręgowe Izby.
    Wykaz szkoleń organizowanych przez Izby jest zamieszczany na stronie kirp.pl: https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia-oirp/ oraz na stronach internetowych Okręgowych Izb.

Instrukcja_eKirp   

Instrukcja_rejestracji_eKirp

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PLATFORMA E-KIRP

Szkolenie: „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia”.

By ,

Szanowni Państwo,

na prośbę Krajowej Rady Radców Prawnych przekazujemy informację o szkoleniu pt. „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia”.

Na mocy porozumienia z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy są uprawnieni do bezpłatnego udziału w szkoleniu pt. „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia” w ramach projektu „Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmacnianiu praw osób pokrzywdzonych” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Szkolenia przeznaczone są dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratorskich, asystentów sędziego i asystentów prokuratora, radców prawnych i aplikantów radcowskich. Swoim zakresem obejmują zasady prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym. Podczas szkoleń omówione zostaną kwestie związane z m.in.: przemocą wobec dziecka, funkcjonowania dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych w aspekcie ich udziału w czynnościach procesowych, taktyki i techniki przesłuchania małoletniego, zasad prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18 roku życia jako zasady realizacji dobra dziecka oraz realizacją czynności procesowych z udziałem małoletnich w postępowaniu karnym.

Szkolenie jest pierwszym wydarzeniem z rozpoczynającego się cyklu wydarzeń poświęconym problematyce reprezentacji dziecka.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz rejestracyjny przy użyciu poniższego linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1006169/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-zasady-prowadzenia-czynnosci-procesowych-wobec-osob-ponizej-18-roku-zycia.html

Dane zgłoszonych uczestników zostaną przekazane Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która następnie prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy instrukcję wraz z informacjami umożliwiającymi założenie konta na platformie dedykowanej części szkolenia, która realizowana będzie w formie online (część pierwsza szkolenia).

Cześć pierwsza (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) szkolenia odbywa się w trybie online i składa się z bloku psychologicznego i prawnego. Część druga o charakterze warsztatowym (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) będzie przebiegać stacjonarnie.

Za udział w całym szkoleniu (części teoretycznej oraz praktycznej) radcowie prawni mogą otrzymać punkty szkoleniowe. Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z par. 3 pkt. 1 i 3 oraz par. 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz par. 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku uczestnikom zostaną przyznane 32 punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

 W tym celu uczestnicy szkolenia powinni przedłożyć właściwej OIRP certyfikat, który będzie możliwy do pobrania z platformy szkoleniowej KSSIP po ukończeniu całego kursu i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.

Szkolenia w poszczególnych miastach organizowane są w następujących terminach:

Data szkolenia stacjonarnego Miasto szkolenia stacjonarnego Szkolenie online
18.10.2023 Katowice (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
31.10.2023 Wrocław

 

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
08.11.2023 Wrocław

Częstochowa

 

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
21.11.2023 Olsztyn (2 grupy)

Białystok (2 grupy)

Sieradz

Warszawa (2 grupy)

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
22.11.2023 Łódź (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
23.11.2023 Ostrołęka (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
28.11.2023 Świdnica

Opole

Tarnów (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
29.11.2023 Gdańsk

Kraków (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
30.11.2023 Jelenia Góra termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
05.12.2023 Kalisz termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
06.12.2023 Łódź (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
11.12.2023 Bielsko-Biała (2 grupy)

Konin

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
12.12.2023 Sosnowiec

Siedlce

Warszawa (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
13.12.2023 Poznań (2 grupy)

Gdańsk

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
08.01.2024 Zielona Góra (2 grupy)

Lublin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
09.01.2024 Poznań (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
10.01.2024 Elbląg

 

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
16.01.2024 Wrocław (2 grupy)

Płock

Gdańsk

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
17.01.2024 Warszawa (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
23.01.2024 Koszalin

Kraków (2 grupy)

Łódź (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
24.01.2024 Szczecin (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
06.02.2024 Bydgoszcz (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
07.02.2024 Toruń (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
08.02.2024 Wrocław termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
15.02.2024 Lublin (2 grupy) termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
20.02.2024 Tarnobrzeg

Gliwice (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
21.02.2024 Katowice (2 grupy)

Rzeszów (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
05.03.2024 Przemyśl

Radom (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
06.03.2024 Legnica termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
07.03.2024 Zamość termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
12.03.2024 Kraków (2 grupy)

Gdańsk (2 grupy)

Szczecin (2 grupy)

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie
13.03.2024 Kielce (2 grupy)

Warszawa (2 grupy)

Koszalin

termin szkolenia on-line zostanie ustalony w późniejszym okresie

Poniżej link do zgłoszenia:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1006169/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-zasady-prowadzenia-czynnosci-procesowych-wobec-osob-ponizej-18-roku-zycia.html

 

Close Menu