Skip to main content
search
0

Co w samorządzie radcowskim w 2017 r.?

13911
By 13 stycznia 2017

Bieżący rok kalendarzowy bogaty jest w dedykowane członkom szczecińskiego samorządu radcowskiego wydarzenia zarówno o charakterze szkoleniowym, jak i integracyjnym. Wśród tych pierwszych na wstępie przypomnieć należy o tradycyjnych szkoleniach zawodowych, umożliwiających radcom prawnym realizację obowiązku stałego kształcenia zawodowego i zdobycia niezbędnych punktów szkoleniowych. Z terminami oraz tematyką poszczególnych szkoleń zawodowych można zapoznać się na naszej stronie internetowej

W sobotę 8 lipca (dzień po złożeniu ślubowania przez nowych radców prawnych) odbędzie się natomiast Piknik Radcowski, będący imprezą integracyjną, która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń w szczecińskim samorządzie radcowskim. Zwyczajowo Piknik odbywa się w pierwszy weekend lipca, co związane jest z datą uchwalenia w dniu 6 lipca 1982 r. przepisów ustawy o radcach prawnych, inicjującej powstanie samorządu radcowskiego. Wskazana impreza utrzymana jest w konwencji „garden party”, dzięki czemu zaproszeni goście (członkowie szczecińskiej Izby wraz z rodzinami) mają okazję porozmawiać i spędzić czas na świeżym powietrzu, korzystając z uroków trwającego lata.

2017 rok jest zatem wyjątkowy dla samorządu radcowskiego, albowiem obchodzi on 35 lecie istnienia. Z tej okazji w ostatni weekend września odbędzie się dodatkowo uroczystość wręczenia odznaczeń dla radców prawnych zasłużonych dla szczecińskiego samorządu, jak również spotkanie integracyjne dla wszystkich jego członków. Termin obchodów również nie jest bynajmniej przypadkowy, albowiem ma on na celu uczczenie wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy o radcach prawnych, co nastąpiło z dniem 1 października 1982 r.

Na zakończenie roku odbędzie się ponadto wyjazdowe szkolenie zawodowe dla radców prawnych zrzeszonych w szczecińskiej Izbie, stanowiące uzupełnienie szkoleń zawodowych o charakterze stacjonarnym. Szkolenie to tradycyjnie odbywa się w miejscowościach nadmorskich (zeszłoroczne miało miejsce w hotelu Aquarius w Kołobrzegu) i ta formuła prawdopodobnie zostanie utrzymana również w bieżącym roku.

Izba objęła również patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową 3 Forum Prawa Mediów Elektronicznych „e-usługi”, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym w Szczecinie, jak również uczestniczyć będzie w innych branżowych konferencjach i forach odbywających się w Szczecinie.

Rada OIRP w Szczecinie gorąco zachęca wszystkich członków szczecińskiej Izby do udziału w wyżej wymienionych wydarzeniach, prosząc równocześnie o bieżące śledzenie naszych kanałów informacyjnych, za pomocą których będziemy aktualizować informacje ich dotyczące.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Close Menu