Skip to main content
search
0

DORADZTWO PODATKOWE Adwokaci, radcowie, biegli – Kiedy bierze się pod uwagę doświadczenie

158
By 15 grudnia 2010

Dziennik Gazeta Prawna 2010-12-15

Radcowie prawni, adwokaci i biegli rewidenci wykonujący zawód od dwóch lat nie muszą odbywać praktyki. Zwolnieni z niej zostali też zatrudnieni księgowi. Czytelniczka jest radcą prawnym i chce dodatkowo zdać egzamin na doradcę podatkowego. – Czy muszę odbywać praktykę w firmie doradczej, która na co dzień jest dla mnie konkurencją – pyta pani Janina z Poznania. Przewidziano taką sytuację. W rozporządzeniu w sprawie praktyk zawodowych określono, że na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej dwóch lat zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta. Chodzi o czynne wykonywanie tych zawodów, tak więc adwokat lub radca prawny, który zawiesił wykonywanie zawodu, nie będzie zwolniony z odbywania praktyk zawodowych związanych ze zdobywaniem uprawnień doradcy podatkowego.

Preferencyjnie potraktowane zostaną również osoby zatrudnione przez co najmniej dwa lata na stanowisku, na którym wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością posiadania certyfikatu księgowego, lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, a także na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Również one nie będą musiały iść na praktyki do organów podatkowych i doradcy podatkowego lub spółki doradztwa podatkowego.

Przypomnijmy, że adwokaci, radcowie prawni i biegli rewidenci zdają egzamin na doradcę podatkowego w ograniczonym zakresie. Co więcej, zgodnie z art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn. zm.), podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, są poza doradcami podatkowymi adwokaci i radcowie prawni oraz – ograniczonym zakresie – biegli rewidenci. Ci ostatni nie posiadają uprawnień procesowych, a zatem nie mogą reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach m.in. podatkowych. Przedstawiciele powyższych zawodów, jeśli chcą posługiwać się tytułem doradcy podatkowego i być osobami wpisanymi na listę doradców podatkowych, muszą jednak zdać egzamin na doradcę podatkowego, natomiast jeśli wykonują zawód krócej niż dwa lata, to mają obowiązek odbyć praktykę.

lukasz.zalewski@infor.pl

Close Menu