Skip to main content
search
0

Dostęp do akt spraw sądowych SR PiZ

22286

W związku z licznymi zgłoszeniami od członków naszej Izby, które dotyczyły problemów w dostępie do akt spraw sądowych prowadzonych przed SR Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Dziekan naszej Izby podjął rozmowy w tym przedmiocie z Prezes wskazanego Sądu p. Zofią Piwowarską. W ich efekcie podjęte zostały działania w ramach administracyjnego nadzoru sprawowanego przez prezesa sądu oraz wiceprezesów, mające na celu usunięcie nieprawidłowości skutkujących opieszałością w udostępnianiu akt. Zostały także wyeliminowane, niepodane dotąd do informacji Prezesa Sądu, wewnętrzne zarządzenia Przewodniczących niektórych Wydziałów, które uzależniały udostępnianie akt od zgody sędziego.

Sytuacja powinna zatem ulec poprawie. W przypadku jednakże, w którym nieprawidłowości będą w dalszym ciągu występować, prosimy o bieżące sygnalizowanie nam wszelkich problemów. Jako Rada postaramy się je, wspólnie z władzami Sądu, możliwie niezwłocznie rozwiązywać.

Close Menu