Skip to main content
search
0

Informacja dotycząca Uchwały Prezydium KRRP 237/IX/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r.

11022
By 14 kwietnia 2016,

Informuję, iż w dniu 13 kwietnia 2016 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Uchwałą Nr 237/IX/2016 uchyliło w całości Uchwałę Nr 1064/IX/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 16 marca 2016 r. zmieniającą Uchwałę Nr 895/IX/2015 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

W związku z uchyleniem Uchwały Nr 1064/IX/2016 zebrania rejonowe wyznaczone na dzień 9 i 10 maja 2016 r. nie odbędą się.

Delegaci wyłonieni na zebraniach rejonowych w dniach 18 i 19 stycznia 2016 r. zostaną powiadomieni odrębnymi pismami o Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 16.30 w auli im. prof. Przemysława Małka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Sekretarz Rady

Elżbieta Dąbrowska

Close Menu