Skip to main content
search
0

Informacja przypominająca o ankiecie dla aplikantów

25687
By 4 sierpnia 2017

Przypominamy, że w dniu 28.07.2017 r. rozesłano ankietę na adresy emailowe aplikantów oraz osób, które ukończyły aplikację w 2016 roku zostaną rozesłane linki do ankiet dotyczących zajęć odbytych w pierwszym półroczu w roku szkoleniowym 2017 oraz w drugim półroczu w roku szkoleniowym 2016. Ankiety zostaną zebrane celem umożliwienia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oceny poziomu kształcenia aplikantów. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się sekretariatem Biura Izby celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.
Ankiety będą aktywne do dnia 10.08.2017 r. do godz. 16.00

Close Menu