Menu

Inicjatywa w zakresie zmiany zasad podziału składki członkowskiej

37812
By 29 listopada 2019

W dniu 6 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Przedstawiciele izby szczecińskiej, lubelskiej, gdańskiej, bydgoskiej, białostockiej i wałbrzyskiej, licząc na wsparcie przedstawicieli izby krakowskiej, kieleckiej i łódzkiej, a także innych izb złożyli projekt (Uchwała składkowa z uzasadnieniem) dotyczący zmniejszenia składki aplikantów radcowskich do wysokości 5 zł oraz zmniejszenia przesyłanej części składki radcowskiej do Krajowej Rady do wysokości 15 %. Obecnie przekazuje się na potrzeby Krajowej Rady aż 30 % wszystkich należnych składek od radców prawnych i aplikantów zrzeszonych w izbach, co stanowi ponad 12.000.000 zł. Wnioskodawcy uzasadniają projekt brakiem aktywności Krajowej Rady i jego Prezydium , zbyt dużymi wydatkami osobowymi działaczy na szczeblu krajowym oraz koniecznością wzmocnienia okręgowych izb. Zdaniem wnioskodawców to na potencjale izb opiera się obecnie działalność samorządu i ochrona jego wizerunku, jak i realizacja zadań ustawowych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, a także informatyzacja, doskonalenie zawodowe, integracja środowiskowa i pomoc socjalna.

Zauważamy, że wszystkie inicjatywy organizowane w Izbie szczecińskiej (jak np. Piknik radcowski, rajd rowerowy, Niebieski Mikołaj, Andrzejki, promocja zawodu w radiu i na roll’upach, czy tak chwalone szkolenia online) finansowane są w 100% ze środków Izby. Są to przy tym jedyne przykłady aktywności samorządu z jakimi spotyka się i z których korzysta przeciętny radca. Aktywność samorządu krajowego nie jest zauważalna w żadnym istotnym zakresie. Izba szczecińska odprowadza rocznie do struktur krajowych około 280.000 zł (środki te nie są dystrybuowane w odwrotnym kierunku w istotnym zakresie), a zatem postulowana zmiana pozwoliłaby na zwiększenie środków operacyjnych o kwotę 140.000 zł rocznie, co w sposób niewątpliwy wpłynęłoby na nasze dalsze działania w celu unowocześniania sposobu funkcjonowania Izby, choćby poprzez wdrożenie i upowszechnienie usług e-administracji. Wprowadzenie nowych usług jest kosztochłonne tak pod kątem organizacyjnym jak i osobowym, a wartość składki samorządowej na przestrzeni lat uległa znacznej dewaluacji.  W naszej ocenie zmniejszenie dochodów Krajowej Rady nie wpłynie istotnie na jakość jej funkcjonowania, o ile zostaną podjęte działania w celu zmniejszenia składu osobowego części organów, których funkcjonowanie w sposób istotny obciąża budżet KIRP oraz racjonalizacji wydatków.

0