Skip to main content
search
0

IV edycja konkursu „Ambasador Mediacji”

63011
By 11 kwietnia 2023
Koleżanki i Koledzy,
Informujemy o rozpoczęciu IV edycji konkursu ,,Ambasador Mediacji ‘’, który promuje mediację, jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów.
Do udziału w Konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w roku 2022 w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.
Prawo zgłaszania kandydatur (osób fizycznych, organizacji pozarządowych, itp.) przysługuje ośrodkom mediacji zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” lub dziekanom okręgowych izb radców prawnych, przy których ośrodek mediacji nie został jeszcze wyodrębniony. Nasz Ośrodek ma czas do 25.04.2023 r. na zgłoszenie kandydatury.
Kapitułę konkursu tworzą kierownicy ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych i przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych.
Laureatami konkursu w poprzednich jego edycjach byli: Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania.
 
Ze względu na wymogi konkursowe prosimy o przesyłanie Waszych propozycji kandydatur do dnia 18.04.2023 r. na adres mediacje@oirp.szczecin.pl wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu
Close Menu