Skip to main content
search
0

konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

10054
By 18 grudnia 2015,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  zachęca do zgłaszania kandydatów do kolejnej  edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego. W Konkursie organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych, mogą wziąć udział radcowie prawni i aplikanci radcowscy z OIRP w Szczecinie  wyróżniający się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności:
1)           nieodpłatnie wykonujący pomoc prawną;
2)           wyróżniający się w działalnością społeczną i dobroczynną;
3)           biorący udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub działalności społecznej;
4)           wyróżniający  się w działalnością na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej;
5)           cieszący się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkują i wykonują zawód.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radcom prawnym, aplikantom radcowskim, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym oraz beneficjentom pomocy prawnej.
Kandydatury wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać  wg zasad określonych w Regulaminie konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”   na ręce Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.  Na zgłoszenia czekamy do piątku 9 stycznia 2016 roku.

Regulamin konkursu „Kryształowe Serce”

Uchwała Prezydium 201 IX 2015

Sekretarz Rady OIRP w Szczecinie

Elżbieta Dąbrowska

 

Close Menu