Menu

Lista radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym

30426
By 13 czerwca 2018

Na prośbę przedstawiciela Komisji Praw Człowieka Pani Marii Napiontek zamieszczamy informacje związane z inicjatywą utworzenia listy radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego. W celu ułatwienia i uporządkowania zapisów utworzony został specjalny formularz zgłoszeniowy będący jedyną drogą zgłoszenia na wspomnianą listę. Formularz dostępny jest poprzez zakładkę „Prawa człowieka” na stronie internetowej KIRP pod linkiem: http://kirp.pl/prawa-czlowieka/lista-pelnomocnikow-postepowaniu-przygotowawczym/.

Dodatkowo został utworzony odrębny formularz dla radców prawnych deklarujących chęć występowania jako pełnomocnicy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pod linkiem:  http://kirp.pl/prawa-czlowieka/lista-pelnomocnikow-etpcz/

Wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio do Pani Marii Napiontek na adres e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

Pismo KRRP z dnia 04.04.2018

0