Skip to main content
search
0

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Legal Innovation”

22831
By 13 marca 2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Legal Innovation” Wrocław, 21-22 kwietnia 2017 r.

W dniach 21 – 22 kwietnia 2017 r. odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Legal Innovation poświęcona aktualnym problemom związanym z informatyzacją postępowania sądowego. Konferencja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników procesowych, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce stykają się z usługami elektronicznymi świadczonymi przez wymiar sprawiedliwości.

Organizatorami Konferencji są: Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu we współpracy z Federacją Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d’Europe), Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu. Wykłady będą prowadzone w języku polski oraz w języku angielskim (zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne). Celem zaplanowanej Konferencji jest omówienie na międzynarodowej płaszczyźnie najnowszych osiągnięć w zakresie wykorzystania nowych technologii w prawie oraz ich wpływu na wykonywanie zawodów prawniczych, w tym także wybranych aspektów informatyzacji sądownictwa.

Konferencja będzie dotyczyć bieżących problemów związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, z którymi prawnicy spotykają się w swojej praktyce na co dzień, m.in. kwestii związanych z danymi osobowymi, zasadami dostępu do informacji publicznej, nowoczesnymi narzędziami wspierającymi prace prawników. Ponadto w trakcie Konferencji prelegenci zajmą się tematami informatyzacji sądownictwa oraz postępowania egzekucyjnego i wieczystoksięgowego. Wśród zaproszonych prelegentów są osoby o uznanym autorytecie w obszarze prawa nowych technologii, w tym m. in. Prof. em. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Kilian (Leibniz Universität Hannover),  Prof. Dr. Andreas Wiebe (Georg-August-Universität zu Göttingen), Prof. Radim Polčák, Ph.D. (Masaryk University, Brno), Dr. Zsolt Balogh (Corvinus University of Budapest), Dr. Katalin Balogh (University of Leuven), dr hab. Michał Bernarczyk (Uniwersytet Wrocławski), dr inż. Kajetan Wojsyk, dr Wojciech Wiewiórowski (zastępca Europejskiego Inspektora ochrony Danych Osobowych), prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński) oraz prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski). W trakcie Konferencji zostały również zaplanowane godzinne warsztaty na temat chmury obliczeniowej, które zostaną poprowadzone przez Tomasza Grzegory (Google) oraz
adw. Xawerego Konarskiego (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uczestnictwo w Konferencji warunkowane jest skutecznym przeprowadzeniem procedury rejestracji. Więcej informacji oraz zasady rejestracji na Konferencje znajdą Państwo na stronie internetowej: http://legalinnovation.wpae.uni.wroc.pl/.

Za udział w Konferencji przyznawane będą dla adwokatów i radców prawnych punkty szkoleniowe w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego według następujących zasad:
a) w przypadku adwokatów – 3 pkt za każdy blok szkoleniowy, co razem daje 12 pkt w przypadku uczestniczenia w całej Konferencji;
b) w przypadku radców prawnych – 2 pkt za każdy wykład.

Listy obecności będą sporządzane odrębnie dla każdego bloku szkoleniowego. Pod pojęciem bloku należy rozumieć stanowiący całość  cykl wykładów liczonych odpowiednio do przerwy lunchowej/od przerwy lunchowej

Program Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Plakat A2 – Legal Innovation PL

Plakat A2 – Legal Innovation EN

Close Menu